Κοινό Δελτίο Τύπου: Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας μεταξύ της ΕΔΥΤΕ και του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός

Κοινό Δελτίο Τύπου του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET) και του Επενδυτικού Ταμείου Φαιστός

Το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός ανακοινώνει τη συνεργασία του με το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μετά την υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας που υπεγράφη μεταξύ των δύο μερών την Παρασκευή 12/4/2024, με σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, την αξιοποίηση υποδομών, υπηρεσιών, καθώς και την εκατέρωθεν ανταλλαγή πολύτιμων γνώσεων στην καινοτομία και την επιχειρηματικότητα στο πλαίσιο ερευνητικών έργων, δράσεων και σκοπών.

Με την προσθήκη του ΕΔΥΤΕ στο οικοσύστημα του Φαιστός, τα μέλη του αποκτούν τη δυνατότητα πρόσβασης στις υψηλής τεχνολογίας υποδομές του ολοκληρωμένου τεχνολογικού περιβάλλοντος του ΕΔΥΤΕ (υποδομές Cloud και Data Centers) και σε εξειδικευμένη τεχνογνωσία, ενισχύοντας τις ικανότητές και δυνατότητες τους στην ανάπτυξη καινοτομίας. Οι υπηρεσίες και οι υποδομές του ΕΔΥΤΕ θα προστεθούν στους πόρους του οικοσυστήματος Φαιστός, ενισχύοντας τα μέσα και τις δεξιότητες των μελών για έρευνα και ανάπτυξη. Αυτή η συνεργασία θα οδηγήσει στη δημιουργία νέων προϊόντων, υπηρεσιών και επιχειρηματικών μοντέλων τα οποία θα ήταν ανέφικτα χωρίς τη συμμετοχή του ΕΔΥΤΕ.

Τέλος, η συνεργασία του Φαιστός και του ΕΔΥΤΕ θα δημιουργήσει υπεραξία μέσω της ανταλλαγής γνώσης και καλών πρακτικών, καθώς το ΕΔΥΤΕ θα παρέχει συμβουλές στο Φαιστός, στο πλαίσιο της εξέτασης επενδυτικών προτάσεων και θα συμβάλλει στην αξιολόγηση εφαρμογών και υπηρεσιών.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι

  • Περισσότερες πληροφορίες για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε.: https://grnet.gr/
  • Περισσότερες πληροφορίες για το Επενδυτικό Ταμείο Φαιστός: https://www.5gventures.gr/el/