Δελτίο Τύπου: Ολοκληρώθηκε από την ΕΔΥΤΕ ο εκσυγχρονισμός των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και φοιτητικές εστίες της χώρας, μέσω της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ».

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ανακοινώνει την ολοκλήρωση της υλοποίησης της Πράξης «ΗΦΑΙΣΤΟΣ», επιτυγχάνοντας τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών τεχνολογιών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα και φοιτητικές εστίες της χώρας.

Εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες των ιδρυμάτων, από όλες τις γεωγραφικές περιφέρειες της χώρας, απέκτησαν πρόσβαση στο Δίκτυο ΕΔΥΤΕ σε ταχύτητες gigabit και εξειδικευμένες καινοτόμες υπηρεσίες τεχνολογιών πληροφορικής που δεν προσφέρονται από τα εμπορικά αντίστοιχα δίκτυα σήμερα.

Μέσω των νέων αναβαθμισμένων υποδομών και υπηρεσιών που παρέχονται από την ΕΔΥΤΕ, επιτυγχάνεται η βελτιστοποίηση της διαλειτουργικότητας των δικτύων των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με το δίκτυο ΕΔΥΤΕ, προσφέροντας οικονομία κλίμακος στην προμήθεια και στη μακροχρόνια συντήρηση των υποδομών των ιδρυμάτων καθώς και εξοικονόμηση στα κόστη τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών.

Τέλος, ωφελούμενοι είναι και οι φοιτητές, οι ερευνητές και το ακαδημαϊκό και διοικητικό προσωπικό των ιδρυμάτων, καθώς με την αναβάθμιση του εξοπλισμού και της υποδομής οπτικών ινών και συστημάτων τηλεφωνίας η εξυπηρέτηση και διαχείριση των καθημερινών εργασιών τους γίνεται με αποδοτικότερο και ταχύτερο τρόπο. Ως επέκταση, υποστηρίζεται η προηγμένη επιστημονική έρευνα για την ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα, ενισχύοντας την ανάπτυξη συνεργασιών με διεθνείς ερευνητικές ομάδες.

Η Πράξη υλοποιήθηκε από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET, στο πλαίσιο του Ε.Π. “Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα”  στην προγραμματική περίοδο του ΕΣΠΑ 2014-2020, με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η εγκατάσταση υποδομών και παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα της χώρας  αφορούν:

  • 60 μακροχρόνιες μισθώσεις οπτικών ινών IRU για τη διασύνδεση παραρτημάτων των φορέων καθώς και
  • 3.000 μεταγωγείς Ethernet και
  • περισσότεροι από 80 δρομολογητές.
  • κατασκευή μικροτάφρου συνολικού μήκους μεγαλύτερου των 20 χιλιομέτρων και
  • εγκατάσταση περισσότερων από 580 ενδο-κτηριακών και 390 δια-κτηριακών καλωδιώσεων οπτικών ινών συνολικού μήκους >180 χιλιομέτρων καθώς και 21.000 τηλεφωνικές συσκευές ΙΡ.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι