Πρόσκληση ετήσιας τακτικής Γενικής Συνέλευσης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε