Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης με αντικείμενο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με γεωχωρική βάση δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών της διαχείρισης των δελτίων βλαβών / συντήρησης καθώς και του μητρώου υποδομών / διαχείρισης περιουσίας των ΑΕΙ»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 13/02/2023 έως και 28/02/2023 Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων με αντικείμενο «Σύστημα Γεωγραφικών Πληροφοριών με γεωχωρική βάση δεδομένων με ανοιχτά πρότυπα και ανοιχτό λογισμικό για την υποστήριξη των υπηρεσιών της διαχείρισης των δελτίων βλαβών / συντήρησης καθώς και του μητρώου υποδομών / διαχείρισης περιουσίας των ΑΕΙ»