Ορθή Επανάληψη – Αποτελέσματα Δημόσιας Διαβούλευσης Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού».

Στον ακόλουθο σύνδεσμο Αποτελέσματα Διαβούλευσης-ΟΕ μπορείτε να βρείτε τα αποτελέσματα της από 4 Νοεμβρίου 2022 έως 19 Νοεμβρίου 2022  Δημόσιας Διαβούλευσης της Διακήρυξης Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων για την σύναψη σύμβασης για την «Προμήθεια και εγκατάσταση υπολογιστικού εξοπλισμού, αποθηκευτικού χώρου και λογισμικού».