Δελτίο Τύπου: Συμπεράσματα των εκδηλώσεων της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece» της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

WomenInTechApotimisisPosts1200x1200May2022_Linkedin

Οι δύο πρώτες διαδικτυακές εκδηλώσεις της πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece» ολοκληρώθηκαν με επιτυχία, στις 29/3/2022 και 04/05/2022, με 1300 ενδιαφερόμενους πολίτες να τις παρακολουθούν.

Οι εκδηλώσεις διοργανώθηκαν από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.), φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Women in Tech Greece», με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αφορούν στη σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας.

Η πρώτη εκδήλωση με θέμα «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας» πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου με τη συμμετοχή της Υφυπουργού Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, αρμόδιας για θέματα Δημογραφικής Πολιτικής και Οικογένειας,  κας Μ. Συρεγγέλα, και του Καθηγητή ΕΜΠ και Προέδρου του ΕΔΥΤΕ Α.Ε., κου Σ. Κόλλια. Επίκεντρο της εκδήλωσης αποτέλεσε η ανάδειξη δράσεων που στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση και στην ενίσχυση της ισότιμης συμμετοχής των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας μέσα από ομιλίες εκπροσώπων φορέων που αναπτύσσουν καινοτόμες πρωτοβουλίες για την προώθηση των γυναικών στις τεχνολογίες.

Η δεύτερη εκδήλωση «Προκλήσεις και ευκαιρίες στον τομέα της Τεχνολογίας: Οι Γυναίκες σε θέσεις Ευθύνης και Ηγεσίας» πραγματοποιήθηκε στις 04 Μαΐου,  με την συμμετοχή του Γενικού Γραμματέα Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, κου Λ. Χριστόπουλου και της Γενικής Γραμματέα Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων, κας Κ. Γούλα. Μέσα από ομιλίες γυναικών που έχουν διακριθεί σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας στο τομέα της Τεχνολογίας δόθηκε έμφαση στη δημιουργία ευκαιριών για τις γυναίκες με στόχο την ανάδειξή τους σε υψηλόβαθμες θέσεις και ηγετικούς ρόλους.

O συντονισμός των δύο εκδηλώσεων έγινε από τη συνιδρύτρια του οργανισμού Women on Top και συγγραφέας, κα Στέλλα Κάσδαγλη.

Ενδιαφέροντα είναι τα συμπεράσματα που προκύπτουν από τις δύο εκδηλώσεις, όσον αφορά στις θέσεις που κατέχουν οι γυναίκες στον τομέα της Τεχνολογίας, αλλά και στις ευκαιρίες που παρουσιάζει ο συγκεκριμένος τομέας, με εκτιμήσεις και προτάσεις από τους προσκεκλημένους ομιλητές, ενεργές δράσεις ευαισθητοποίησης καθώς και παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών.

Αναδεικνύοντας τα κύρια σημεία, αξίζει να σημειωθεί ότι παρόλο που έχουν γίνει σημαντικά βήματα όσον αφορά στην ενημέρωση και στην ενασχόληση των γυναικών στον τομέα της Τεχνολογίας, τα ποσοστά τόσο των γυναικών που απασχολούνται επαγγελματικά στον κλάδο όσο και αυτών που βρίσκονται σε υψηλόβαθμες θέσεις είναι σε χαμηλά επίπεδα. Ενδεικτικά οι γυναίκες καλύπτουν μόλις το 25% των θέσεων εργασίαςενώ μονο το 3% εξ αυτών βρίσκονται σε θέσεις ευθύνης και ηγεσίας. Παράλληλα, η ραγδαία αύξηση αλλά και η δημιουργία νέων θέσεων εργασίας που δημιουργεί η εξέλιξη της τεχνολογίας θα συντελέσει στην περαιτέρω αύξηση του ψηφιακού έμφυλου χάσματος, με επιπτώσεις σε πολλούς τομείς.

Προς αυτή την κατεύθυνση, στις δύο εκδηλώσεις προβλήθηκαν και συζητήθηκαν δράσεις και προγράμματα που στοχεύουν στην ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων και στη συνολικότερη ενθάρρυνση των γυναικών για την ενασχόλησή και την εξέλιξη τους στον τομέα της Τεχνολογίας.

Ως βασικοί άξονες δράσεων και προτάσεων, αναδείχθηκαν τα εξής:

  • προβολή θετικών γυναικείων προτύπων που διακρίνονται στις τεχνολογίες μέσω δικτύων διασυνδεσιμότητας, υποστήριξης και δράσεων mentoring, με στόχο την ενδυνάμωση κοριτσιών και νέων γυναικών.
  • Η εκπαίδευση και η ανάπτυξη ψηφιακών δεξιοτήτων από τα πρώτα σχολικά έτη και σε όλη τη διάρκεια της τυπικής και άτυπης εκπαίδευσης με στόχο την εξάλειψη των έμφυλων στερεοτύπων.
  • Η δια βίου εκπαίδευση των γυναικών με στόχο τη συνεχή κατάρτιση και εξέλιξη τους επαγγελματικά.
  • Η ανάπτυξη συνεργειών ανάμεσα στην πολιτεία, στην αγορά εργασίας και στην κοινωνία των πολιτών για κοινές πρωτοβουλίες και δράσεις με στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για την ισότιμη πρόσβαση στα επαγγέλματα στον τομέα της Τεχνολογίας και στην ανάληψη θέσεων ευθύνης.

Όλα τα παραπάνω, μπορούν να συνεισφέρουν καθοριστικά στην ευαισθητοποίηση των γυναικών για τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αφορούν στη σταδιοδρομία στον τομέα της Τεχνολογίας και να μεγιστοποιήσουν τον αντίκτυπο της Πρωτοβουλίας Women In Tech Greece.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι και Πληροφορίες

  • Πρωτοβουλία https://womenintechgreece.gr/
  • Αποτίμηση και βιντεοσκόπηση της 1ης εκδήλωσης: εδώ
  • Αποτίμηση και βιντεοσκόπηση της 2ης εκδήλωσης: εδώ