Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών με μια Ματιά

Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών: 22 μήνες λειτουργίας, με μία ματιά.

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών διαθέτει δωρεάν εκπαιδευτικό υλικό, διαθέσιμο σε όλους τους πολίτες, για την ανάπτυξη και την ενδυνάμωση των ψηφιακών  δεξιοτήτων όλων των επιπέδων.

Τα μαθήματα παραχωρούν επιλεγμένοι οργανισμοί με αναγνωρισμένο ακαδημαϊκό και εκπαιδευτικό κύρος, στηρίζοντας έμπρακτα την εθνική στρατηγική για την ανάπτυξη των ψηφιακών δεξιοτήτων των πολιτών. 

Η Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών αναπτύσσεται, υποστηρίζεται και οι δράσεις της προωθούνται από την ΕΔΥΤΕ, φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Επίσημος ιστότοπος Ψηφιακής Ακαδημίας Πολιτών: https://nationaldigitalacademy.gov.gr/ 

Ακολουθήστε την Ψηφιακή Ακαδημία Πολιτών στο Facebook εδώ