Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Ανανέωση υφιστάμενων αδειών λογισμικού ΙΒΜ Spectrum Scale, Protect & Standard Edition με δωρεάν εγγυημένη λειτουργία προμήθειας » με Αρ .πρωτ. 6749/ΑΣ/31.05.2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού που αφορά την «Ανανέωση υφιστάμενων αδειών λογισμικού ΙΒΜ Spectrum Scale, Protect & Standard Edition με δωρεάν εγγυημένη λειτουργία προμήθειας »