Διευκρινίσεις επί του Τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για το οπτικό δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε» με Αρ .πρωτ. 3688/ΑΣ/31.03.2021

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια εξοπλισμού και συνοδευτικών υπηρεσιών για το οπτικό δίκτυο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε»