Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων», με αρ.πρωτ. 11476/ΑΣ/07.10.2020.

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Διευκρινίσεις επί του τεύχους Διακήρυξης) μπορείτε να βρείτε απαντήσεις στα κατατεθέντα ερωτήματα για τη Διακήρυξη Συνοπτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή υπηρεσιών λειτουργικού και οργανωτικού ανασχεδιασμού των Δημοτικών Λιμενικών Ταμείων»