Ορίστηκε η Γνωμοδοτική Επιτροπή του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε.

Με απόφαση του Υπουργού Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης Κυριάκου Πιερρακάκη, ορίστηκαν τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας. Η Επιτροπή αποτελεί το ανώτερο επιστημονικό όργανο της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., αρμόδιο για θέματα έρευνας και τεχνολογίας. Απαρτίζεται από σημαίνοντα πρόσωπα της εκπαιδευτικής και ερευνητικής κοινότητας των πανεπιστημίων και ερευνητικών κέντρων, με πολυετή εμπειρία και συμβολή στους τομείς δραστηριοποίησης της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.
Καθήκοντα Προέδρου αναλαμβάνει ο Καθηγητής Νεκτάριος Κοζύρης, Κοσμήτορας της Σχολής Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών του Eθνικού Mετσόβιου Πολυτεχνείου.
Ο ρόλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής είναι καθοριστικός για την πορεία και τη λειτουργία της ΕΔΥΤΕ, καθώς συνεπικουρεί το Διοικητικό Συμβούλιο στο έργο του και εισηγείται για τα θέματα στρατηγικής της εταιρείας. Η Επιτροπή είναι ένα ανεξάρτητο όργανο στη δράση και λειτουργία του, το οποίο είναι αρμόδιο για την αξιολόγηση του έργου της ΕΔΥΤΕ.
Δείτε τα μέλη της Γνωμοδοτικής Επιτροπής και του Διοικητικού Συμβουλίου στο website της ΕΔΥΤΕ: https://grnet.gr/company-structure/
Δείτε το σχετικό ΦΕΚ.