Το ΕΔΥΤΕ στηρίζει το GRNOG!

grnoggrnet
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ στηρίζει ενεργά και συμμετέχει στο GRNOG -Greek Network Operators Group! Το GRNOG είναι ένα δίκτυο επαγγελματιών που συνεργάζονται για την εξέλιξη και ανάπτυξη του ελληνικού Διαδικτύου, συμμετέχοντας στο σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και τη λειτουργία των ελληνικών υπηρεσιών Internet, δικτύων και υποδομών.
ΕΔΥΤΕ και GRNOG
To ΕΔΥΤΕ / GRNET είναι ο εθνικός πάροχος υποδομών και υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και πληροφορικής. Εξυπηρετεί σε καθημερινή βάση εκατοντάδες χιλιάδες χρήστες στους στρατηγικούς τομείς της Έρευνας, της Εκπαίδευσης, της Υγείας και του Πολιτισμού. Επιπλέον το ΕΔΥΤΕ έχει συμβουλευτικό ρόλο στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σε θέματα σχεδιασμού προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμβάλλοντας καθοριστικά στον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας, με τεχνολογικές μελέτες και αναλύσεις, καθώς και με την παροχή ευέλικτων λύσεων που απαιτούν εξειδικευμένη τεχνογνωσία.
Στο ΕΔΥΤΕ, επιδιώκουμε συνεχώς την καινοτομία και την αριστεία για τις υπηρεσίες που παρέχουμε στις κοινότητές μας. Επενδύουμε στη γνώση και την τεχνογνωσία του προσωπικού μας και ενθαρρύνουμε την ανάπτυξή τους μέσα από τη συνεργασία και την ομαδικότητα. Το GRNOG διευκολύνει την ανταλλαγή ιδεών και εμπειριών μεταξύ επαγγελματιών με κοινά τεχνολογικά ενδιαφέροντα και είμαστε ενθουσιασμένοι που συμμετέχουμε! Έτσι, στηρίζουμε τους ανθρώπους μας να παρακολουθήσουν τις συναντήσεις που διοργανώνει το GRNOG, να εγγραφούν στην ηλεκτρονική λίστα επικοινωνίας της κοινότητας και να συμβάλλουν με συνέπεια στη βάση γνώσεων που δημιουργείται.
Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην κοινότητα του GRNOG είναι πολλαπλά:

  • παρέχει ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες εταιρειών και φορέων από τον χώρο του ελληνικού Διαδικτύου
  • τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του GRNOG, οι οποίες διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών
  • διευκολύνει την ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών, πρακτικών και μέσων επικοινωνίας για τις καθημερινές λειτουργίες και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θεμάτων του κλάδου
  • παρέχει ενημέρωση για τις ελληνικές και παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο του Διαδικτύου, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και παγκόσμια πρότυπα

Εγγραφείτε στο GRNOG!
Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την εκπληκτική κοινότητα, επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του GRNOG και μάθετε πώς να εγγραφείτε! https://grnog.gr