Πρόσθετες διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»

Στον ακόλουθο σύνδεσμο (Πρόσθετες διευκρινίσεις) μπορείτε να βρείτε Πρόσθετες διευκρινίσεις για την διακήρυξη του Ανοιχτού Διεθνούς Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού σε δύο τμήματα για τη σύναψη συμβάσεων για την ανάθεση Προμήθειας Εξοπλισμού στο πλαίσιο του έργου «ELIXIR – Εξοπλισμός ΕΔΕΤ Α.Ε.»