Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας παρουσίασε τις ηλεκτρονικές υποδομές για την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα

Τις σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες που διατίθενται στην ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, παρουσίασε σήμερα στο υπουργείο το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ).
Στην ανοιχτή εκδήλωση παρευρέθησαν και χαιρέτησαν ο υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Νίκος Φίλης, ο αναπληρωτής υπουργός, Κώστας Φωτάκης, ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ Παναγιώτης Τσανάκας, ο Γ. Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτρης Τζώρτζης, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και εκπρόσωποι του χώρου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της τεχνολογίας.
Στον χαιρετισμό του ο Νίκος Φίλης, επεσήμανε πως «το υπουργείο εξασφαλίζει και αξιοποιεί τους διαθέσιμους πόρους από το νέο ΕΣΠΑ, τα τομεακά και περιφερειακά προγράμματα και πλέον κινητοποιεί πόρους και από τις ευρωπαϊκές τράπεζες για την στην σύνταξη σχεδίου για την αναβάθμιση των ψηφιακών υποδομών και την ενίσχυση της παραγωγής εκπαιδευτικού περιεχομένου σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης».
Παρατήρησε πως «σήμερα, οι φοιτητές και το ερευνητικό και διδακτικό προσωπικό της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης απολαμβάνουν μια σειρά από ψηφιακές υπηρεσίες που παρέχει τοΥπουργείο Παιδείας μέσα από τους εποπτευόμενους φορείς του. Υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) για τη διασύνδεση των φορέων με δίκτυα υπερύψηλων ταχυτήτων, υπολογιστικές υπηρεσίες νέας γενιάς, καθώς και υπηρεσίες προς τους φοιτητές, τους ερευνητές και τα μέλη ΔΕΠ, για τα συγγράμματα, την πρακτική άσκηση, την μετάδοση εκδηλώσεων κ.ά. που παρουσιάζονται σήμερα. Επιπλέον, τις υπηρεσίες του GUNet για την ηλεκτρονική τηλεκπαίδευση και τη διάθεση του ψηφιακού περιεχομένου των ακαδημαϊκών μαθημάτων, τις υπηρεσίες του Εθνικού Κέντρου Τεκμηρίωσης και του Συνδέσμου Ελληνικών Ακαδημαϊκών Βιβλιοθηκών για τη πρόσβαση των φοιτητών και των ερευνητών στην διεθνή βιβλιογραφία και στις ηλεκτρονικές βιβλιοθήκες».
Αφού τόνισε πως «πρέπει, επίσης, να δούμε και τις συνέργειες με τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση μέσω του Διόφαντου και του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, καθώς υπάρχουν πολλά κοινά παραδείγματα και βέλτιστες πρακτικές που μπορούμε να βρούμε και στο χώρο αυτό», κατέληξε λέγοντας ότι «οι ανοιχτές τεχνολογίες είναι ο βασικός πυλώνας ανάπτυξης της παιδείας μας. Η γνώση είναι δημοκρατικό κοινωνικό αγαθό και πρέπει να είναι ανοιχτή».
Χαιρετίζοντας την παρουσίαση ο Αναπληρωτής Υπουργός Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, αρμόδιος για θέματα Έρευνας & Καινοτομίας, Κώστας Φωτάκης, τόνισε ότι «το ΕΔΕΤ είναι δημόσιος τεχνολογικός φορέας ο οποίος για δύο περίπου δεκαετίες αποτελεί βασικό εργαλείο της Πολιτείας για την ανάπτυξη και λειτουργία προηγμένων δικτυακών υποδομών, με στόχο την υποστήριξη ερευνητικών και εκπαιδευτικών φορέων.»
Επεσήμανε πως «ο αγώνας για την ανάταξη της παραγωγικής μηχανής της χώρας έχει ιδιαίτερες απαιτήσεις, είναι σκληρός και διαρκής».
Υπογράμμισε πως «ο χώρος της Έρευνας και Καινοτομίας έχει να επιτελέσει σημαντικό ρόλο, καθώς η χώρα διαθέτει εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό, νέους επιστήμονες με μεράκι και σημαντική κατάρτιση» και ότι «σε αυτό το πλαίσιο, το έργο που επιτελεί το ΕΔΕΤ αναβαθμίζει την κουλτούρα της Καινοτομίας και συνεισφέρει σημαντικά στην αποτροπή της “διαρροής εγκεφάλων”».
Ο εποπτεύων το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση”, Γ. Γραμματέας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Δημήτρης Τζώρτζης, τόνισε ότι «η σύγκλιση της χώρας μας με τις προηγμένες κοινοτικές χώρες στο πεδίο της ψηφιακής τεχνολογίας αποτελεί θεμελιώδη στόχο για όλους μας».
Αφού επισήμανε ότι «το επιχειρησιακό πρόγραμμα “Ψηφιακή Σύγκλιση” εμπιστεύθηκε το ΕΔΕΤ για την υλοποίηση και λειτουργία των αναγκαίων ψηφιακών υποδομών για τον χώρο της έρευνας και εκπαίδευσης» κατέληξε λέγοντας πως «το στοίχημα κερδήθηκε σε μεγάλο βαθμό, καθώς εκσυγχρονίστηκε το διαπανεπιστημιακό οπτικό δίκτυο κορμού με υπερυψηλές ταχύτητες, δημιουργήθηκαν νέα σύγχρονα κέντρα δεδομένων μεγάλης κλίμακας και αναπτύχθηκαν καινοτομικές διαδικτυακές εφαρμογές για την διευκόλυνση όλων των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας».
Ο πρόεδρος του ΕΔΕΤ Παναγιώτης Τσανάκας αναφέρθηκε στις δραστηριότητα του Δικτύου, όπως:

Οι παρουσιάσεις της εκδήλωσης είναι διαθέσιμες από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ της ΕΔΕΤ: