Εκδήλωση: Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ) Παρουσιάζει τις Προηγμένες Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες και Υποδομές που Αναπτύσσει για την Ερευνητική και Ακαδημαϊκή Κοινότητα

Οι σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες που διατίθενται στην ελληνική ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, θα παρουσιαστούν σε μία ανοιχτή εκδήλωση που θα πραγματοποιηθεί στις29 Μαρτίου 2016 και ώρα 12.00 στην αίθουσα “Jacqueline de Romilly” του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, Ανδρέα Παπανδρέου 37, στο Μαρούσι.
Στην εκδήλωση θα παρευρεθεί σύσσωμη η πολιτική ηγεσία του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων, μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας, φορείς του ευρύτερου Δημόσιου Τομέα, καθώς και εκπρόσωποι του χώρου των ηλεκτρονικών επικοινωνιών και της τεχνολογίας.
Πιο αναλυτικά, το ΕΔΕΤ θα παρουσιάσει:

Επιπλέον θα παρουσιαστούν εφαρμογές για την ακαδημαϊκή κοινότητα που εξοικονομούν πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές, και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας στην εκπαιδευτική και ερευνητική κοινότητα:

Η ΕΔΕΤ παρέχει στην ελληνική ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα σύγχρονες ηλεκτρονικές υποδομές και υπηρεσίες, με στόχο τη μείωση του ψηφιακού χάσματος και την ισότιμη συμμετοχή των μελών της στην παγκόσμια Κοινωνία της Γνώσης. Παράλληλα, αναπτύσσει εφαρμογές που εξοικονομούν πολύτιμους πόρους στην ελληνική πολιτεία, εκσυγχρονίζουν τις δημόσιες λειτουργικές δομές και εισάγουν νέα μοντέλα συνεργασίας μεταξύ των δημόσιων οργανισμών, των Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών κοινοτήτων, των πολιτών και των επιχειρήσεων.
Η εκδήλωση θα μεταδοθεί ζωντανά από την υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ της ΕΔΕΤ:https://diavlos.grnet.gr/event/e669