Ανοιχτή Πρόσκληση για Συμμετοχή στο LDA Appathon

Aνάπτυξη Eφαρμογών Β2Β με Χρήση Δορυφορικών Δεδομένων Παρατήρησης της Γης
Στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έργου “LDA: Large Scale Demonstrator in Athens” που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.), πραγματοποιείται διαγωνισμός τύπου Appathon στις 29 – 30 Οκτωβρίου 2015, στον κόμβο Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας INNOVATHENS της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων. Αντικείμενο του LDA Appathon είναι η ανάπτυξη εφαρμογών B2B με χρήση δορυφορικών δεδομένων πλοήγησης και παρατήρησης της Γης, και γεωχωρικών δεδομένων. Απευθύνεται σε γνώστες προγραμματισμού με υπόβαθρο στην επιστήμη των υπολογιστών, στη γεωπληροφορική και άλλες, συναφείς γνωστικές περιοχές, και προϋποθέτει εξοικείωση με ευρέως διαδεδομένες γλώσσες προγραμματισμού καθώς και με σχεσιακές βάσεις δεδομένων (Java, C++, .net, SQL).
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή στη σελίδα:https://www.eventbrite.com/e/the-lda-appathon-tickets-17980185218
Στόχος του έργου “LDA: Large Scale Demonstrator in Athens” είναι η πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (location based services) στην περιοχή της Αθήνας. Οι υπηρεσίες βασίζονται σε δεδομένα παρατήρησης της γης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, καθώς και στις υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δορυφορικού συστήματος πλοήγησης Galileo, με στόχο τη δημιουργία νέων παραγωγικών δραστηριοτήτων.
Όσοι επιλεγούν για συμμετοχή στο LDA Appathon θα προσκληθούν να παρακολουθήσουν στις 14 Οκτωβρίου ημερήσιο σεμινάριο, προκειμένου να εξοικειωθούν με την πλατφόρμα διαχείρισης δεδομένων SAP HANA και με το περιβάλλον εργαλείων οπτικοποίησης γεωχωρικών δεδομένων LUCIAD. Στα περιβάλλοντα αυτά, κάθε συμμετέχουσα ομάδα θα κληθεί να αναπτύξει κατά τη διάρκεια του Appathon στις 29-30 Οκτωβρίου και εντός 36 ωρών, μία πρότυπη εφαρμογή B2B που θα αξιοποιεί δορυφορικά δεδομένα παρατήρησης της Γης Copernicus, όπως και άλλα ισοδύναμα δεδομένα δορυφορικής πλοήγησης όπως και αντίστοιχα γεωχωρικού υποβάθρου.
Το LDA Appathon θα ξεκινήσει με μία συνεδρία «Design Thinking», διάρκειας τριών ωρών, η οποία θα εστιάζει στην αποτύπωση και κατανόηση αναγκών, και στη δημιουργία και υλοποίηση σχετικών με το αντικείμενο του Appathon εφαρμογών.
Στα βραβεία περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων, η συμμετοχή σε εκπαιδευτικές συνεδρίες σχετικές με τρόπους δημιουργίας καινοτομικών νεοφυών επιχειρήσεων, η συμμετοχή σε διεθνές συνέδριο της SAP HELLAS, και κάλυψη των εξόδων για το Mobile World Congress 2016 που θα πραγματοποιηθεί στη Βαρκελώνη.
To LDA Appathon διοργανώνεται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας σε συνεργασία με την SAP HELLAS και LUCIAD, και με την υποστήριξη του Συνδέσμου Εταιρειών Κινητών Εφαρμογών Ελλάδας (ΣΕΚΕΕ), του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ), του Εθνικού Κτηματολογίου & Χαρτογράφηση ΑΕ (ΕΚΧΑ Α.Ε.), της Ατλαντίς ΑΕ και του INNOVATHENS-Κόμβος Καινοτομίας και Επιχειρηματικότητας, της Τεχνόπολης του Δήμου Αθηναίων.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι: