Διαθέσιμο online το μαγνητοσκοπημένο σεμινάριο «Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο»

Το μαγνητοσκοπημένο υλικό του webinar που διοργάνωσε η ΕΔΕΤ Α.Ε. με τίτλο «Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο» είναι διαθέσιμο στον σύνδεσμο , με όλες τις παρουσιάσεις.
Το σεμινάριο που παρακολουθήσαν πάνω από 400 άτομα ή ομάδες ατόμων (σχολεία, σύλλογοι Γονέων και κηδεμόνων, μεμονωμένοι γονείς κλπ), αποτελεί μέρος της διαδικτυακής Ακαδημίας Γονέων (eParents Training Academy) που λειτουργεί στο πλαίσιο του έργου Open Discovery Space (ODS).
Η Ακαδημία Γονέων παρέχει δωρεάν πρόσβαση σε εκπαιδευτικά σενάρια, ολοκληρωμένες παρουσιάσεις, βίντεο, διαδικτυακά τεστ γνώσεων, πακέτα συμβουλών, οδηγούς συζήτησης και άλλο χρήσιμο υλικό που μπορεί να χρησιμοποιηθεί :
α) από Εκπαιδευτικούς και Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων ως εκπαιδευτικό υλικό για τη διοργάνωση σεμιναρίων για γονείς.
β) από Γονείς που νιώθουν πως έχουν ανάγκη περισσότερης ενημέρωσης και καθοδήγησης.
και αφορά σε θέματα όπως:

  • Εκπαίδευση Γονέων, e-parenting
  • Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο.
  • Κοινωνική Δικτύωση.
  • Βιντεοπαιχνίδια.
  • Κινητή Τεχνολογία.
  • To e-learning ως πρόσθετο εργαλείο εκπαίδευσης, πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα.

Επισκεφθείτε την Ακαδημία Γονέων:
https://portal.opendiscoveryspace.eu/parents-academy