Ανοιχτή Πρόσκληση για τη Δημιουργία Διαδικτυακών Μαθημάτων με Δωρεάν Χρήση Προηγμένων Ερευνητικών Υποδομών και Υπηρεσιών

Η Κοινοπραξία του Ευρωπαϊκού έργου FORGE (Forging Online Education through FIRE) εξέδωσε ανοιχτή πρόσκληση σε ερευνητές, ακαδημαϊκούς, φοιτητές, εργαστήρια και μικρομεσαίες επιχειρήσεις για τη δημιουργία καινοτόμων διαδραστικών μαθημάτων που αξιοποιούν δυνατότητες του Διαδικτύου του Μέλλοντος, υπό το πρίσμα της πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας FIRE (Future Internet Research and Experimentation). Η πρόσκληση αφορά δωρεάν χρήση του προηγμένου περιβάλλοντος που έχει αναπτύξει το FORGE και των εξειδικευμένων υποδομών και υπηρεσιών του FIRE που διατίθενται για πρώτη φορά στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα.
Το περιβάλλον FORGE συνδυάζει μεθοδολογία και εργαλεία για τη δημιουργία προηγμένων εργαστηριακών διαδραστικών μαθήματων με την εφαρμογή του εκπαιδευτικού περιεχομένου (πειράματα, παραδείγματα) στις πραγματικές πειραματικές υποδομές του FIRE. Μεταξύ των κατηγοριών για τις οποίες οι υποψήφιοι μπορούν να καταθέτουν προτάσεις στο πλαίσιο της πρόσκλησης είναι ο μετασχηματισμός ενός κλασσικού τύπου μαθήματος σε εργαστηριακό με χρήση πραγματικού (π.χ. τηλεπικοινωνιακού ή υπολογιστικού) εξοπλισμού προηγμένης τεχνολογίας, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων διαδραστικών εργαστηριακών μαθημάτων, αλλά και εξαγωγή των παραγόμενων μαθημάτων σε eBook.
Tο Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας που αποτελεί ενεργό μέλος της Κοινοπραξίας FORGE, διαθέτει δωρεάν στους ενδιαφερόμενους την υποδομή και υπηρεσίες υπολογιστικού νέφους που έχει αναπτύξει (~okeanos) για τη φιλοξενία και ανάπτυξη των μαθημάτων αυτών.
Η προθεσμία υποβολής προτάσεων λήγει την Παρασκευή 15 Μαΐου 2015.
Η Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα της Ευρώπης έχει την ευκαιρία για πρώτη φορά να πειραματιστεί με τις προηγμένες υποδομές και υπηρεσίες FIRE, χρησιμοποιώντας πραγματικό εξοπλισμό τεχνολογίας αιχμής και πλατφόρμες δοκιμών υψηλών επιδόσεων, χωρίς κανένα κόστος. Έτσι οι ερευνητές, οι καθηγητές και οι φοιτητές έχουν τη δυνατότητα να αναπτύξουν και να προωθήσουν το επιστημονικό τους έργο και τα τεχνολογικά τους επιτεύγματα, βελτιώνοντας παράλληλα την εκπαιδευτική διαδικασία και εμπειρία μέσω του εμπλουτισμού της με καινοτόμα διαδραστικά διαδικτυακά μαθήματα. Επιπλέον, τους προσφέρεται μία μοναδική ευκαιρία να λάβουν ευρεία αναγνώριση και προβολή στην Πανευρωπαϊκή Ερευνητική και Εκπαιδευτική κοινότητα, μέσω των δράσεων του έργου.
Όλες οι σχετικές με την πρόσκληση πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα: www.ict-forge.eu/opencall
Το έργο FORGΕ αποτελεί μία Πανευρωπαϊκή προσπάθεια προκειμένου να διευρύνει την εμβέλεια της υποδομής για το διαδίκτυο του μέλλοντος FIRE και να εισάγει στην εκπαιδευτική κοινότητα την έννοια της έρευνας μέσω πειραμάτων. Χρηματοδοτείται από το 7ο Πρόγραμμα Πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την έρευνα και την τεχνολογική ανάπτυξη.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • FORGE – Forging Online Education through FIRE: www.ict-forge.eu
  • Ανοιχτή Πρόσκληση FORGE: www.ict-forge.eu/opencall
  • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση:grnet.gr
  • FIRE: www.ict-fire.eu