Η ΕΔΕΤ Α.Ε. Διοργανώνει Δωρεάν Διαδικτυακό Σεμινάριο με τίτλο «Η ασφαλής χρήση του Διαδικτύου και ο ρόλος των γονέων στην προστασία των παιδιών από κινδύνους και ακατάλληλο περιεχόμενο»

Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας (ΕΔΕΤ Α.Ε.) διοργανώνει την Τρίτη 31 Μαρτίου 2015 και ώρα 16.00 -17.30, διαδικτυακό σεμινάριο (webinar), με στόχο την ενημέρωση και τη στήριξη γονέων και εκπαιδευτικών που ενδιαφέρονται να χτίσουν μια στενή σχέση με γονείς μαθητών σε θέματα που αφορούν στην ασφαλή χρήση του Διαδικτύου, την αντιμετώπιση των κινδύνων που ελλοχεύουν για τους ανήλικους, και τις δυνατότητες προφύλαξης των παιδιών από ακατάλληλο περιεχόμενο.
Οι γονείς θα ενημερωθούν για τα εργαλεία που διατίθενται δωρεάν, ώστε να βοηθήσουν τα παιδιά τους να επωφεληθούν από το διαδίκτυο χρησιμοποιώντας το για ψυχαγωγικούς και εκπαιδευτικούς σκοπούς, αποφεύγοντας παράλληλα πιθανούς κινδύνους.
Για την παρακολούθηση του σεμιναρίου αρκεί η εγγραφή στη σελίδα: 
H είσοδος στο webinar είναι δυνατή από τον παρακάτω σύνδεσμο: 
Το διαδικτυακό σεμινάριο πραγματοποιείται με τη συνεργασία της Μονάδας Εφηβικής Υγείας (Μ.Ε.Υ), της Β’ Παιδιατρικής Κλινικής του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νοσοκομείο Παίδων «Π & Α Κυριακού» με ομιλία της Επιστημονικής Υπεύθυνης Ά. Τσίτσικα. Ο Ά. Λούβρης, ενεργό μέλος του Συμβουλευτικού Οργάνου Ελληνικού Κέντρου Ασφαλούς Διαδικτύου και επιμελητής του κόμβου «Ασφάλεια στο Διαδίκτυο» του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ) θα μιλήσει για την “Ασφάλεια στο Διαδίκτυο: Μία υπηρεσία του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου ως εργαλείο δια βίου μάθησης”. Τέλος, ο Γ. Μόσχος, Βοηθός Συνήγορος του Πολίτη για τα Δικαιώματα του Παιδιού θα απαντήσει σε ερωτήσεις σχετικές με το πως χειριζόμαστε τα θέματα των ορίων στη χρήση του διαδικτύου και θέματα σχετικά με το δικαίωμα του ιδιωτικού χώρου των παιδιών.
Η δράση ενημέρωσης γονέων και εκπαιδευτικών στηρίζεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Open Discovery Space (ODS), στο οποίο συμμετέχει ενεργά η ΕΔΕΤ Α.Ε., με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη εκπαιδευτικών και γονέων στην χρήση της τεχνολογίας και στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη διδασκαλία.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

  • Εγγραφή στο webinar: 
  • Συμμετοχή στο webinar: 
  • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας – Διασυνδέοντας την Έρευνα και την Εκπαίδευση:grnet.gr

 
Επικοινωνία:
Κατερίνα Παπακωνσταντίνου, Διαχείριση Έργων ΕΔΕΤ Α.Ε, e-mail: papak ΑΤ grnet.gr
Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε, e-mail: dkotso AT grnet.gr