Ασφαλής Πρόσβαση σε Προηγμένες Εφαρμογές και Υπηρεσίες για Τρεις Νέους Φορείς της Ομοσπονδίας «ΔΗΛΟΣ», του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας

Τρεις επιπλέον ερευνητικοί φορείς απέκτησαν πρόσβαση στις προηγμένες εφαρμογές και υπηρεσίες του Εθνικού Δικτύου Έρευνας και Τεχνολογίας: η Ακαδημία Αθηνών, το Ίδρυμα Ιατροβιολογικών Ερευνών της Ακαδημίας Αθηνών (IIBEAA), και το Εθνικό Κέντρο Βιολογικών Ερευνών “ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΦΛΕΜΙΓΚ”. Τα μέλη αυτών των φορέων μπορούν πλέον να κάνουν χρήση ηλεκτρονικών υπηρεσιών, με ασφάλεια και εμπιστευτικότητα των προσωπικών τους δεδομένων, χρησιμοποιώντας απλά τον ιδρυματικό τους λογαριασμό, μέσω της Υποδομής Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure – AAI) της Ομοσπονδίας του ΕΔΕΤ. Στην Ομοσπονδία συμμετέχουν 57 φορείς της ακαδημαϊκής, ερευνητικής και εκπαιδευτικής κοινότητας της Ελλάδας.
Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (AAI) επιτρέπει στους συμμετέχοντες φορείς της χώρας να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές που έχουν δι-ιδρυματικό χαρακτήρα, όπως είναι για παράδειγμα η πρόσβαση σε ψηφιακές βιβλιοθήκες ή σε ασύρματα δίκτυα Wi-Fi. Παράλληλα, με τη συμμετοχή της ΕΔΕΤ στο πανευρωπαϊκό ερευνητικό και εκπαιδευτικό δίκτυο GÉANT, είναι εφικτή η διακίνηση πληροφοριών και η από κοινού χρήση υπηρεσιών μεταξύ των χρηστών του ΕΔΕΤ και των χρηστών των άλλων εθνικών ερευνητικών και εκπαιδευτικών δικτύων, με ασφάλεια και αξιοπιστία μέσω της υπηρεσίας του GÉANT, eduGAIN.
Η διαλειτουργικότητα της Ομοσπονδίας του ΕΔΕΤ με το eduGAIN παρέχει στα μέλη των φορέων μια ενιαία διαδικτυακή ταυτότητα για την παροχή ασφαλούς πρόσβασης τόσο σε υπηρεσίες του GÉANT, όσο και σε υπηρεσίες που προσφέρονται από κοινότητες οι οποίες εκπροσωπούνται ή εξυπηρετούνται από τα εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα της Ευρώπης.
Ακολουθεί βίντεο για την Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης του ΕΔΕΤ:
https://www.youtube.com/watch?v=TmBb0j-kqRI
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

Επικοινωνία:

  • Αφροδίτη Σεβαστή, Συντονίστρια Ανάπτυξης Υποδομών & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: sevasti AT grnet.gr
  • Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: dkotso AT grnet.gr