Συνεχίζονται έως τις 27 Σεπτεμβρίου οι Εγγραφές για το ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency

Στο επίκεντρο του Συνεδρίου η Αξιολόγηση της Συνεισφοράς των Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στην Εξασφάλιση Ενεργειακής Αποδοτικότητας
Η μείωση της κατανάλωσης ενέργειας με τη χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) είναι το θέμα του “ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency” που διοργανώνεται στις 7-8 Οκτωβρίου 2013 στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Το συνέδριο φιλοξενείται από το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε., και θα παρουσιαστούν μέθοδοι αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας και τον περιορισμό της ενεργειακής σπατάλης, που αποτελεί μείζονα στόχο της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Στο συνέδριο συμμετέχουν στελέχη εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, ερευνητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προτυποποίηση πράσινων λύσεων πληροφορικής, καθώς και στελέχη φορέων που μελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Οι εγγραφές συνεχίζονται έως τις 27 Σεπτεμβρίου 2013 ενώ το πρόγραμμα του συνεδρίου είναι διαθέσιμο μέσω του συνδέσμουhttps://www.etsi.org/EEWORKSHOP.
Μεταξύ των θεμάτων που θα παρουσιαστούν και θα συζητηθούν είναι:

 • μέθοδοι για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρμογής Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών,
 • τρέχουσες «πράσινες» δράσεις προτυποποίησης και «πράσινες» δράσεις ερευνητικών έργων,
 • εφαρμογή μεθοδολογιών μέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • αποτελέσματα από εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
 • αποτελέσματα σχετικά με το χαρακτηρισμό ενεργειακής αποδοτικότητας των προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
 • τεχνικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα των ΤΠΕ,
 • τεχνικές λύσεις για την παροχή εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε ΤΠΕ με εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων,
 • μελλοντικές προοπτικές και απαιτήσεις από τους παρόχους δικτύων επικοινωνιών, τις εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, των κατασκευαστών και των τελικών χρηστών, και
 • λύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό μελλοντικών δικτύων.

Το συνέδριο διοργανώνεται από το European Telecommunications Standards Institute – ETSI, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού έργου του 7ου Προγράμματος – Πλαίσιο ECONET, που διερευνά, αναπτύσσει και δοκιμάζει νέες τεχνολογίες για τις συσκευές του Μελλοντικού Διαδικτύου, με απώτερο στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 • 2nd ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency:

https://www.etsi.org/EEWORKSHOP

 • Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας: grnet.gr

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος, Διαχειριστής Έργων «Πράσινων» ΤΠΕ, e-mail: tzafeir AT grnet.gr