Μέθοδοι Αξιολόγησης της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Περιβάλλον

ETSI workshop on Environmental Impact Assessment & Energy Efficiency
Μέθοδοι Αξιολόγησης της Χρήσης Τεχνολογιών Πληροφορικής & Επικοινωνιών στο Περιβάλλον
Παρουσιάζονται στο Πανευρωπαϊκό Συνέδριο που Φιλοξενεί η ΕΔΕΤ Α.Ε.
 
Το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας – ΕΔΕΤ Α.Ε. φιλοξενεί στις 7-8 Οκτωβρίου 2013 το “ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency”, στο Χαροκόπειο Πανεπιστήμιο στην Αθήνα. Απευθύνεται σε στελέχη εταιρειών πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών, και ερευνητές που ασχολούνται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση και την προτυποποίηση πράσινων λύσεων πληροφορικής, καθώς και σε στελέχη φορέων που μελετούν τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις από τη χρήση σύγχρονων τεχνολογιών. Στο συνέδριο θα παρουσιαστούν μέθοδοι αξιολόγησης για τον αντίκτυπο που έχει η χρήση Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στη μείωση της κατανάλωσης ενέργειας, και το περιβάλλον.
Η πρόσκληση για υποβολή προτάσεων προς παρουσίαση είναι διαθέσιμη στην ιστοσελίδαhttps://www.etsi.org/EEWORKSHOP και περιλαμβάνει:

 • τρέχουσες «πράσινες» δράσεις προτυποποίησης και «πράσινες» δράσεις ερευνητικών έργων,
 • εφαρμογή μεθοδολογιών για την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων της εφαρμογής ΤΠΕ,
 • εφαρμογή μεθοδολογιών μέτρησης της ενεργειακής αποδοτικότητας,
 • αποτελέσματα από εκτιμήσεις των περιβαλλοντικών επιπτώσεων των προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
 • αποτελέσματα σχετικά με το χαρακτηρισμό ενεργειακής αποδοτικότητας των προϊόντων, δικτύων και υπηρεσιών ΤΠΕ,
 • τεχνικές λύσεις και βέλτιστες πρακτικές ενεργειακής απόδοσης και μείωσης των περιβαλλοντικών επιπτώσεων στον τομέα των ΤΠΕ,
 • τεχνικές λύσεις για την παροχή εναλλακτικών μορφών ενέργειας σε ΤΠΕ με εκτίμηση των περιβαλλοντικών τους επιπτώσεων,
 • μελλοντικές προοπτικές και απαιτήσεις από τους παρόχους δικτύων επικοινωνιών, τις εταιρείες παροχής ολοκληρωμένων λύσεων ΤΠΕ, των κατασκευαστών και των τελικών χρηστών,
 • λύσεις για ενεργειακά αποδοτικό σχεδιασμό μελλοντικών δικτύων,
 • προτάσεις για συνεργασία ανάμεσα στο ETSI και άλλα SDOs/Fora και
 • προτάσεις για προτυποποίηση στο ETSI.

Η υποβολή προτάσεων γίνεται έως και τις 25 Μαΐου 2013, με πιθανότητα χρονικής παράτασης.
Το συνέδριο διοργανώνεται από το European Telecommunications Standards Institute – ETSI, με την υποστήριξη του Ευρωπαϊκού έργου του 7ου Προγράμματος – Πλαίσιο ECONET, που διερευνά, αναπτύσσει και δοκιμάζει νέες τεχνολογίες για τις συσκευές του Μελλοντικού Διαδικτύου, με απώτερο στόχο τη σημαντική μείωση της κατανάλωσης ενέργειας.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:

 • 2nd ETSI Workshop on Environmental Impact Assessment and Energy Efficiency:

https://www.etsi.org/EEWORKSHOP

Επικοινωνία:
Αναστάσιος Ζαφειρόπουλος, e-mail: tzafeir AT grnet.gr