Βραβείο Αριστείας στο Πανευρωπαϊκό Δίκτυο Yψηλών Tαχυτήτων GÉANT για τη Συνεισφορά του στη Γεφύρωση του Ψηφιακού Χάσματος

Η καθοριστική συμβολή του Πανευρωπαϊκού Ερευνητικού και Εκπαιδευτικού Δικτύου Υψηλών Ταχυτήτων GÉANT στην ανάπτυξη της έρευνας και στη γεφύρωση του ψηφιακού χάσματος επιβραβεύθηκε πρόσφατα στη 10η Συνάντηση Διαβούλευσης για τις Ηλεκτρονικές Υποδομές (10th e-Infrastructure Concertation Meeting) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες. Στη συνάντηση, που διοργανώθηκε από τις Υπηρεσίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με το έργο “e-Science Talk”, συμμετείχαν εκπρόσωποι ευρωπαϊκών  έργων έρευνας και ανάπτυξης που χρηματοδοτήθηκαν από το 7ο Πρόγραμμα-Πλαίσιο. Αντικείμενο της συνάντησης ήταν ο απολογισμός των αποτελεσμάτων των έργων, και η συζήτηση των μελλοντικών δράσεων για τις ηλεκτρονικές υποδομές στο πλαίσιο του προγράμματος Horizon 2020 (2014-2020).
Το βραβείο αριστείας για την κατηγορία των ηλεκτρονικών υποδομών απονεμήθηκε στο GÉANT, έπειτα από αξιολόγηση των καλύτερων πρακτικών και της αποτελεσματικότητας των έργων του 7ου Προγράμματος-Πλαίσιο. Το GÉANT πέτυχε την αναβάθμιση του επιπέδου αριστείας στην Ευρώπη, γεγονός που το καθιστά ελκυστικό για τους καλύτερους ερευνητές του κόσμου. Επιπλέον, λειτουργεί ως μια προηγμένη ηλεκτρονική υποδομή η οποία φιλοξενεί αξιόλογες ιδέες και συμβάλλει στην ανάπτυξη ταλέντου στην Ευρώπη, παρέχοντας στην επιστημονική κοινότητα υπερσύγχρονες υπηρεσίες.
«Είναι πολύ ευχάριστο να αναγνωρίζεται η συνεισφορά του έργου. Η επιτυχία είναι αποτέλεσμα της συνεργασίας πολλών ταλαντούχων και αφοσιωμένων ανθρώπων πανευρωπαϊκά, με ένα κοινό όραμα για την παροχή του πιο προηγμένου δικτύου και των υπηρεσιών που αυτό προσφέρει. Το  βραβείο είναι απόδειξη αυτού του κοινού οράματος και προσπάθειας.», αναφέρει η Πρόεδρος της επιτροπής στρατηγικής των ευρωπαϊκών Ε&Ε Δικτύων, Dorte Olesen.
Το Ελληνικό Δίκτυο ΕΔΕΤ αποτελεί ένα από τα 32 εθνικά ερευνητικά και εκπαιδευτικά δίκτυα του GÉANT, που συνδέουν περισσότερα από 8000 ιδρύματα με 40 εκατομμύρια χρήστες, σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Οι πρωτοποριακές υπηρεσίες που διαθέτει σήμερα η ΕΔΕΤ Α.Ε. στην ερευνητική και εκπαιδευτική κοινότητα της χώρας είναι εφάμιλλες αυτών που προσφέρονται και στις πλέον προηγμένες χώρες της ΕΕ, και με εξαιρετικά χαμηλό κόστος για την ελληνική πολιτεία.. Με την ύπαρξη του δικτύου και των υποδομών της ΕΔΕΤ ΑΕ εξασφαλίζεται η καθολική πρόσβαση όλων των Ιδρυμάτων σε πόρους, πληροφορίες και προηγμένες ερευνητικές υποδομές με μοναδική αξία για την έρευνα, τη γνώση και την καινοτομία.
Χρήσιμοι σύνδεσμοι
Δίκτυο GÉANT, Έργο GN3: www.geant.net
ΕΔΕΤ (Εθνικό Δίκτυο Έρευνας και Τεχνολογίας): grnet.gr
Επικοινωνία:
Αφροδίτη Σεβαστή, Συντονίστρια Ανάπτυξης Υποδομών & Υπηρεσιών ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: sevasti AT grnet.gr
Δήμητρα Κωτσοκάλη, Υπεύθυνη Δημοσίων Σχέσεων ΕΔΕΤ Α.Ε., e-mail: dkotso AT grnet.gr
Για το GÉANT
Το GÉANT είναι το Πανευρωπαϊκό δίκτυο για την Έρευνα και την Εκπαίδευση. Σε συνεργασία με τα εθνικά ερευνητικά & εκπαιδευτικά δίκτυα που το απαρτίζουν, το  GÉANT αποτελεί μια ασφαλή υποδομή υψηλών ταχυτήτων που εξυπηρετεί 40 εκατομμύρια χρήστες σε πάνω από 8.000 ιδρύματα σε 40 ευρωπαϊκές χώρες. Το GÉANT έχει δημιουργηθεί με βάση τις ανάγκες των χρηστών, παρέχοντας ευέλικτες υπηρεσίες στον τελικό χρήστη, που μετατρέπουν τον τρόπο που οι ερευνητές συνεργάζονται. Μέσω των διεθνών συνδέσεων με άλλες περιοχές του κόσμου, το GÉANT βρίσκεται στο επίκεντρο της παγκόσμιας ερευνητικής δικτύωσης, υποστηρίζοντας ζωτικής σημασίας έργα που γεφυρώνουν το ψηφιακό χάσμα και είναι επωφελή για την κοινωνία στο σύνολό της.
Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του 7th Research & Development Framework Programme.
Για το Εθνικό Δίκτυο Έρευνας & Τεχνολογίας ( ΕΔΕΤ Α.Ε.)
Η ΕΔΕΤ Α.Ε. δημιουργήθηκε το 1998 με αντικείμενο τη διαχείριση του Εθνικού Δικτύου Έρευνας & Τεχνολογίας  κατά το πρότυπο των αντίστοιχων Ερευνητικών και Εκπαιδευτικών Δικτύων της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δραστηριοποιείται ενεργά, τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές  επίπεδο και  αποτελεί περιβάλλον ανάπτυξης καινοτόμων υπηρεσιών, στη διάθεση της Εκπαιδευτικής και Ερευνητικής Κοινότητας της χώρας. Στόχος της ΕΔΕΤ Α.Ε. είναι να συμβάλλει ουσιαστικά στην Ψηφιακή Σύγκλιση της χώρας με την ΕΕ,  αξιοποιώντας τις Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), και να αποτελέσει το περιβάλλον ανάπτυξης νέων τεχνολογιών και έρευνας για τη μελλοντική γενιά των Ε&Ε δικτύων και των λοιπών ηλεκτρονικών ερευνητικών υποδομών.