Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔΥΤΕ. Από τον Ιούλιο του 1995, το ΕΔYΤE έχει αναλάβει από το RIPE τον ρόλο του Τοπικού Καταχωρητή Internet (Local Internet Registry – LIR). Ο Τοπικός Καταχωρητής αποτελεί τον τοπικό αντιπρόσωπο του RIPE και διαμεσολαβεί μεταξύ των φορέων του ΕΔYΤE και του …
Φυσική διασύνδεση με το ΕΔΥΤΕ. Παραμετροποίηση λογικών συνδέσεων. Αριθμοδότηση IPv4/IPv6. H υπηρεσία αφορά την διασύνδεση των φορέων με το δίκτυο του ΕΔΥΤΕ σε επίπεδα 1 εώς 3, και πιο συγκεκριμενα θέματα που αφορούν την φυσική διασύνδεση σε θύρα εξοπλισμού του ΕΔΥΤΕ, την παραμετροποίηση των λογικών συνδέσεων (πχ VLANs) και την …
Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων Το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την υπηρεσία TCS (Trusted Certificate Service) του GÉANT παρέχει στους φορείς της Ερευνητικής και Ακαδημαϊκής Κοινότητας τη δυνατότητα έκδοσης ψηφιακών πιστοποιητικών X.509, υπογεγραμμένων από την έμπιστη αρχή πιστοποίησης της DigiCERT. Με την υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών …
Υπηρεσία Ζωντανών Διαδικτυακών Μεταδόσεων Η εκπαίδευση, η έρευνα και ο πολιτισμός παίρνει νέες διαστάσεις! Η υπηρεσία ΔΙΑΥΛΟΣ παρέχει άμεση πρόσβαση σε οπτικοακουστικό υλικό υψηλής πολιτιστικής, εκπαιδευτικής και επιστημονικής αξίας. Υποστηρίζει τη ζωντανή διαδικτυακή μετάδοση διαλέξεων, σεμιναρίων, καλλιτεχνικών γεγονότων και άλλων εκδηλώσεων που φιλοξενούνται στις εγκαταστάσεις σημαντικών πολιτιστικών, εκπαιδευτικών και ερευνητικών …
Διαδικτυακές Τηλεδιασκέψεις Για να δηλώνεις πάντα παρών. Η υπηρεσία e:Presence δίνει τη δυνατότητα σε μέλη της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας να πραγματοποιούν διαδικτυακές τηλεδιασκέψεις υψηλής ποιότητας και διαδραστικότητας από διάφορα σημεία του πλανήτη, αυξάνοντας την παραγωγικότητα τους, με μηδενικό κόστος μετακινήσεων. Καθηγητές Ερευνητές Υπεύθυνους Δικτύων Τεχνικό Προσωπικό Συμβούλια ιδρυμάτων Συνεδριάσεις …
Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure – AAI) του ΕΔΥΤΕ, επιτρέπει σε διαφορετικούς οργανισμούς να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης για εφαρμογές που έχουν δι-ιδρυματικό χαρακτήρα. Μέσω της υποδομής, οι χρήστες της Ομοσπονδίας μπορούν να λάβουν υπηρεσίες …
Πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς & δικτυακούς πόρους. Φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής. Η υπηρεσία ViMa παρέχει πρόσβαση σε διαμοιραζόμενους υπολογιστικούς και δικτυακούς πόρους, που μπορούν να αξιοποιηθούν για τη φιλοξενία υπηρεσιών παραγωγής τους ή για πειραματικούς σκοπούς. Η υπηρεσία απευθύνεται στα κέντρα διαχείρισης δικτύου (Network Operations Centers – NOC) των φορέων που …
Δημιούργησε τη δική σου πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή σε δευτερόλεπτα Το ΕΔΥΤΕ παρέχει υπολογιστικές υπηρεσίες Cloud Computing με τη μορφή δημόσιας υποδομής-ως-υπηρεσία (Infrastracture as a Service), με την ονομασία ~οkeanos. Μέσω των υπηρεσιών ~okeanos, οποιοσδήποτε χρήστης της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας μπορεί να δημιουργήσει μια πολυ-επίπεδη εικονική υποδομή, συνδυάζοντας απλούστερα εικονικά …
Ασύρματο δίκτυο περιαγωγής για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης πρόσβασης στο διαδίκτυο, το οποίο αναπτύχθηκε για την διεθνή ακαδημαϊκή και ερευνητική κοινότητα. Διασυνδέει ακαδημαϊκά και ερευνητικά ιδρύματα από όλο τον κόσμο επιτρέποντας τους να ανταλλάσσουν υπηρεσίες και να προσφέρουν …
Υπηρεσία Μονίμων αναγνωριστικών Η υπηρεσία αφορά στη διαχείριση των μόνιμων αναγνωριστικών. Ένα μόνιμο αναγνωριστικό είναι ένα μοναδικός αριθμός – ή μία μοναδική συμβολοσειρά (string) η οποία ανατίθεται σε έναν πόρο και αποτελεί τη μόνιμη διεύθυνσή του στο διαδίκτυο ανεξάρτητα από το πού έχει αποθηκευτεί. Το συγκεκριμένο αναγνωριστικό παραμένει σταθερό στον …
Υπηρεσία διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης μελών διιδρυματικών ερευνητικών κοινοτήτων Το RCIAM είναι μια υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης που επιτρέπει σε μέλη διιδρυματικών επιστημονικών κοινοτήτων να συνεργάζονται στην εκχώρηση δικαιωμάτων πρόσβασης σε εφαρμογές που έχουν ερευνητικό και συνεργατικό χαρακτήρα. Μέσω της υπηρεσίας RCIAM, οι χρήστες μπορούν να αποκτήσουν πρόσβαση σε υπηρεσίες …