Παλαιότερες Δράσεις – test

SMART TOUR - Ευφυής Τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές
Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. υλοποίησε την Πράξη «SMART TOUR – Ευφυής Τουρισμός στις πολιτιστικές διαδρομές», στο πλαίσιο της 4ης πρόσκλησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος συνεργασίας INTERREG IPA II CROSS – BORDER COOPERATION PROGRAMME “GREECE – ALBANIA 2014-2020». Σκοπός του έργου ήταν να ...
ODS - Open Discovery Space
Το έργο “Open Discovery Space (ODS): A socially-powered and multilingual open learning infrastructure to boost the adoption of eLearning resources” έχει στόχο τη διασύνδεση ανοιχτών εκπαιδευτικών πηγών μέσω της δημιουργίας του Open Discovery Space Web portal, που θα χρησιμεύει ως ...
CLARIN-EL - Ερευνητική Υποδομή CLARIN-EL
Το CLARIN EL αποτελεί το ελληνικό σκέλος του έργου CLARIN (www.clarin.eu), μιας πανευρωπαϊκής προσπάθειας να συγκεντρωθούν και να διατεθούν στην ερευνητική κοινότητα μέσω μιας διαδικτυακής Ερευνητικής Υποδομής (ΕΥ) γλωσσικοί πόροι (κείμενα, πολυμεσικά δεδομένα, λεξικά κτλ.) σε όλες τις γλώσσες, και ...
LDA - Large - scale demonstration in support of GMES and GNSS based services in Athens, Greece
Αντικείμενο του έργου LDA είναι η πιλοτική ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομικών τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών (location based services) στην περιοχή της Αθήνας. Οι υπηρεσίες θα βασίζονται σε δεδομένα παρατήρησης της γης του Ευρωπαϊκού προγράμματος Copernicus, καθώς και στις υπηρεσίες του ευρωπαϊκού δορυφορικού ...
ICT AGRI
Το έργο ICT AGRI επικεντρώνει στον συντονισμό εθνικών πολιτικών έρευνας και τεχνολογίας που αφορούν στην εφαρμογή υψηλής και προηγμένης τεχνολογίας ΤΠΕ & Ρομποτικής, στη γεωργία και στο περιβάλλον. Απώτερος σκοπός είναι η προκήρυξη 3 πανευρωπαϊκών προσκλήσεων που θα απευθύνονται σε ...
GREENET - ENVIRONMENTAL EDUCATION THROUGH ENQUIRY AND Environmental Education through Enquiry and Technology
To έργο GREENET στοχεύει στη δημιουργία ενός δικτύου δασκάλων και εκπαιδευτών που θα μοιραστεί υπάρχοντα παραδείγματα βέλτιστων πρακτικών προώθησης της περιβαλλοντικής εκπαίδευσης, κάνοντας χρήση εκπαιδευτικών προσεγγίσεων βασισμένων στην έρευνα και την επίλυση προβλημάτων. Στη διάρκεια του 2014 υλοποιήθηκαν τα εξής: ...
Up to University
To έργο Up to University (Up2U) στοχεύει στη γεφύρωση του χάσματος της δευτεροβάθμιας και της τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και της έρευνας, εντάσσοντας σενάρια μάθησης στην εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και με την υιοθέτηση τεχνολογιών και μεθόδων  διδασκαλίας που θα χρειαστούν οι μαθητές ...
DOLFIN
DOLFIN - Data Centres Optimization for Energy-Efficient and EnvironmentalLy Friendly INternet H ΕΔΕΤ συμμετέχει στο ευρωπαϊκό έργο Dolfin που επιχειρεί να εισάγει μία ολιστική προσέγγιση στη διαχείριση των δικτύων Data Centers και των Smart Grids, προκειμένου να βελτιστοποιήσει την ενεργειακή ...
GEN6 - Governments
Tο έργο GEN6 στοχεύει στη δημιουργία συμπληρωματικών και διαλειτουργικών εθνικών και διασυνοριακών πιλοτικών δράσεων σε διάφορα κράτη της Ε.Ε., προκειμένου να επικυρωθεί και να προωθηθεί η ανάπτυξη του IPv6 στις υφιστάμενες Ευρωπαϊκές κυβερνητικές υποδομές, υπηρεσίες και εφαρμογές. Η ελληνική πιλοτική ...
ΕΝΕΔΗ
ΕΝΕΔΗ - Ενεργειακή Εξοικονόμηση σε δημόσια Πανεπιστημιακά κτίρια με κέντρα δεδομένων Το έργο ΕΝΕΔΗ θα μελετήσει και θα εφαρμόσει μεθόδους μεγιστοποίησης ενεργειακής απόδοσης και έξυπνης διαχείρισης ενέργειας με κατάλληλη διαμόρφωση των φορτίων που δημιουργεί η λειτουργία των υπολογιστικών και αποθηκευτικών ...
PRACE-3IP
Το έργο PRACE-3IP αφορά, όπως και τα έργα PRACE-1IP και PRACE-2IP, την υποστήριξη της πανευρωπαϊκής υπερυπολογιστικής υποδομής Tier-0 και Tier-1, δίνοντας επιπλέον έμφαση στην ενδυνάμωση των συνδέσμων της Κοινοπραξίας PRACE με τη βιομηχανία αλλά και τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Στο πλαίσιο ...
PRACE-2IP
Το έργο PRACE-2IP διευρύνει και συμπληρώνει το PRACE-1IP (Partnership for advanced computing in Europe), που κατά κύριο λόγο αφορά στην υποστήριξη των Ευρωπαίων Ερευνητών στη χρήση των πόρων του PRACE (τα πιο ισχυρά συστήματα υπερυπολογιστών στην Ευρώπη), για να παράξουν ...
PRACE-GR - Ελληνική Yπερυπολογιστική Yποδομή
H δράση PRACE GR στοχεύει στη δημιουργία και ανάπτυξη  εθνικής υπερυπολογιστικής υποδομής. Η νέα υποδομή θα  ενσωματωθεί στο Ευρωπαϊκό οικοσύστημα υπερυπολογιστών,  φιλοδοξώντας να συμπεριληφθεί στους ισχυρότερους  υπολογιστές του κόσμου, και να ενισχύσει τη συμμετοχή της  Ελλάδας στην πανευρωπαϊκή υποδομή PRACE ...
EGI-INSPIRE
Το έργο EGI-InSPIRE (Integrated Sustainable Pan-European Infrastructure for Researchers in Europe) είναι η συνέχεια των έργων EGEE (Enabling Grids for E-SciencE). Το έργο αποτελεί συνεργασία περισσότερων από 50 ινστιτούτων σε 40 χώρες, και σκοπός του είναι η δημιουργία μιας μόνιμης ...
CHAIN-REDS
Τo έργο CHAIN-REDS έχει στόχο την προώθηση και την υποστήριξη της τεχνολογικής και επιστημονικής συνεργασίας για τη δημιουργία ενός εναρμονισμένου μοντέλου αλληλεπίδρασης των ηλεκτρονικών υποδομών που έχουν δημιουργηθεί και λειτουργούν σε διαφορετικές ηπείρους. Έτσι, το παγκόσμιο οικοσύστημα ηλεκτρονικών υποδομών θα ...
Loading...