Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠ: KEP Back Office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και πύλη EU-GO

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΚΕΠ: KEP Back Office (Υποστηρικτικές Υπηρεσίες) και πύλη EU-GO

Διάρκεια:
24 μήνες
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX) 2014 -2021
Lux4QCI

Lux4QCI

Διάρκεια:
1/1/2023 - 30/6/2025
Χρηματοδότηση:
50% χρηματοδότηση από Ε.Ε., 50% από εθνικούς πόρους Λουξεμβούργου (μη χρηματοδοτούμενη συμμετοχή ΕΔΥΤΕ)
GN5-1

GN5-1

Διάρκεια:
01/01/2023 - 31/12/2024
Χρηματοδότηση:
Horizon Europe Framework Programme
SUBMERSE - SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration

SUBMERSE – SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration

Διάρκεια:
Χρηματοδότηση:
Horizon Europe Framework Programme
TRACE4EU

TRACE4EU

Διάρκεια:
1/6/2023 - 30/8/2025
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme
Potential

Potential

Διάρκεια:
01/04/2023 - 31/03/2025
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme
EBSI-NE

EBSI-NE

Διάρκεια:
1/5/2023 - 1/4/2025
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme