Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

SUBMERSE - SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration

SUBMERSE – SUBMarine cablEs for ReSearch and Exploration

Διάρκεια:
Χρηματοδότηση:
Horizon Europe Framework Programme
EU4Digital: Connecting Research and Education Communities (EaPConnect)

EU4Digital: Connecting Research and Education Communities (EaPConnect)

Διάρκεια:
01/07/2020 - 30/06/2025
Χρηματοδότηση:
Ε.Ε (Directorate General for Neighbourhood and Enlargement Negotiations - DG NEAR)
TRACE4EU

TRACE4EU

Διάρκεια:
30/12/2022 - 30/12/2024
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme
Potential

Potential

Διάρκεια:
20/4/2023 - 20/4/2025
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme
EBSI-NE

EBSI-NE

Διάρκεια:
30/12/2022 - 30/12/2024
Χρηματοδότηση:
Digital Europe Programme
EUGO - Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

EUGO – Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

Διάρκεια:
01/12/2021 - 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)
HellasQCI - Quantum Communication Infrastructure for Greece

HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece

Διάρκεια:
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Χρηματοδότηση:
50% ΕΕ (Digital Europe Programme) 50% Εθνικοί/ίδιοι πόροι (Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης)