Δικτυακές Υπηρεσίες και Υποδομές

EUGO - Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

EUGO – Ελληνική πύλη ενιαίας εξυπηρέτησης Ευρωπαίων πολιτών και επιχειρήσεων

Διάρκεια:
01/12/2021 - 31/12/2025
Χρηματοδότηση:
Χρηματοδοτικός Μηχανισμός του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (EOX)
HellasQCI - Quantum Communication Infrastructure for Greece

HellasQCI – Quantum Communication Infrastructure for Greece

Διάρκεια:
Ιανουάριος 2023 - Ιούνιος 2025
Χρηματοδότηση:
50% Ευρωπαϊκή Ένωση, 50% εθνικοί/ίδιοι πόροι
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΕΛΛΑ

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΠΕΛΛΑ

Διάρκεια:
01/06/2021- 31/07/2023
Χρηματοδότηση:
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας απόκτησης Ακαδημαϊκής Ταυτότητας

Διάρκεια:
05/08/2021- 31/12/2023
Χρηματοδότηση:
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας ΑΤΛΑΣ

Διάρκεια:
18/11/2021- 31/10/2023
Χρηματοδότηση:
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος

Επέκταση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας Εύδοξος

Διάρκεια:
18/11/2021- 31/12/2023
Χρηματοδότηση:
Ε.Π. «Μεταρρύθμιση Δημόσιου Τομέα»
Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών - IRU

Μίσθωση Υποδομής Οπτικών Ινών – IRU

Διάρκεια:
17/05/2021- 16/05/2025
Χρηματοδότηση:
Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, NextGeneration EU