Ανοιχτή Επιστήμη

Skills4EOSC

Skills4EOSC

Διάρκεια:
01/09/2022 - 31/08/2025
Χρηματοδότηση:
Horizon Europe Programme, European Research Executive Agency