Δικτυακές Υπηρεσίες & Υπηρεσίες Διασύνδεσης

Χρονισμου (NTP)

Χρονισμός δικτυακών συσκευών. Απόδοση ώρας υψηλής ακρίβειας. Στόχος της υπηρεσίας είναι να παρέχει ένα ή περισσότερα σημεία αναφοράς για ώρα ...

VPNs

Υπηρεσία εικονικών κυκλωμάτων Ένα ιδεατό ιδιωτικό δίκτυο επιπέδου 2 (Layer2 VPN) εξομοιώνει ιδιωτικές μισθωμένες γραμμές χρησιμοποιώντας ως υποδομή ένα δημόσιο ...

Προστασία από δικτυακές επιθεσεις

Η υπηρεσία FoD (Firewall on Demand) παρέχει στους φορείς του ΕΔΥΤΕ τη δυνατότητα προστασίας έναντι δικτυακών επιθέσεων (DoS/DDos) που στοχέυουν στο συνοριακό δρομολογητή ...

CERT – Computer Emergency Response Team

Ευέλικτη αντιμετώπιση περιστατικών ασφάλειας H ομάδα GRNET CERT (Computer Emergency Response Team) διαχειρίζεται περιστατικά ασφάλειας που αφορούν τις υποδομές και ...

Σύνδεση με το Διαδίκτυο

Φυσική διασύνδεση με το ΕΔΥΤΕ. Παραμετροποίηση λογικών συνδέσεων. Αριθμοδότηση IPv4/IPv6. H υπηρεσία αφορά την διασύνδεση των φορέων με το δίκτυο ...

Υπηρεσίες Hostmaster

Απόκτηση αριθμού αυτόνομου συστήματος. Ενεργοποίηση BGP με το ΕΔΥΤΕ. Από τον Ιούλιο του 1995, το ΕΔYΤE έχει αναλάβει από το ...