Προοπτικές καριέρας

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΔΕΤ Α.Ε

Η ΕΔΕΤ ΑΕ είναι ο προηγμένος πάροχος υπηρεσιών δικτύου, cloud και πληροφορικής για την Ελληνική Εκπαιδευτική, Ακαδημαϊκή και Ερευνητική κοινότητα. Η GRNET διαθέτει πανελλαδικό δίκτυο κορμού, ιδιόκτητα κέντρα δεδομένων, εγκαταστάσεις HPC και ένα ποικιλόμορφο χαρτοφυλάκιο υπηρεσιών πληροφορικής με τα οποία παρέχει προηγμένες υπηρεσίες στους τομείς της Εκπαίδευσης, της Έρευνας, της Υγείας και του Πολιτισμού.

Το ΕΔΕΤ λειτουργεί υπό την αιγίδα της Γραμματείας Έρευνας και Τεχνολογίας του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων.

Θέσεις Εργασίας

 • Senior System Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Network Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Java Developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Senior Account Manager

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Network Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Python developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • IT Service Manager

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • OSS/BSS Solution Architect

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Senior System Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Junior System Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Identity & Access Solutions Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • PHP Developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών