Προοπτικές καριέρας

Θέσεις Εργασίας

 • Senior System Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Network Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Java Developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Senior Account Manager

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Network Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Python developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • IT Service Manager

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • OSS/BSS Solution Architect

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Τεχνολογικής Ανάπτυξης

 • Senior System Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Junior System Operations Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • Identity & Access Solutions Engineer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Λειτουργίας Ηλεκτρονικών Υποδομών

 • PHP Developer

  Αθήνα, Αττική, Ελλάδα · Διεύθυνση Πληροφοριακών Υπηρεσιών και Ανάπτυξης Εφαρμογών