ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ
Χρηματοδότηση
ΕΠΑνΕΚ / ΕΣΠΑ 2014-2020
Διάρκεια
02/02/2017 - 30/04/2020
Περιγραφή

ΑΠΟΛΛΩΝΙΣ - Εθνική Υποδομή για τις ψηφιακές ανθρωπιστικές τέχνες και επιστήμες και για τη γλωσσική Έρευνα και Καινοτομία

Το ΕΔΥΤΕ είναι ιδρυτικό μέλος και φορέας-πάροχος υπολογιστικών υπηρεσιών στην ηλεκτρονική υποδομή clarin:el, το ελληνικό σκέλος της ευρωπαϊκής υποδομής CLARIN (www.clarin.eu), ενός πανευρωπαϊκού δικτύου οργανισμών μέσω του οποίου συγκεντρώνονται, τεκμηριώνονται, συντηρούνται και διαμοιράζονται Γλωσσικοί Πόροι, Τεχνολογίες και διαδικτυακές Υπηρεσίες Γλωσσικής Επεξεργασίας.

Στην παραπάνω υποδομή της μορφής Infrastructure as a Service (IaaS) θα αναπτυχθούν οι επεκτάσεις και καινούριες υπηρεσίες του clarin:el για:

  • ιδεατές μηχανές και αποθηκευτικό χώρο για τη φιλοξενία των αποθετηρίων, του κεντρικού αποθετηρίου και των εργαλείων γλωσσικής επεξεργασίας,
  • υποστήριξη της παραγωγικής λειτουργίας σε επίπεδο γενικότερης διαχείρισης (εφεδρικά αντίγραφα, παρακολούθηση, ασφάλεια πρόσβασης, helpdesk),
  • υποστήριξη φιλοξενίας clusters «λ»-αρχιτεκτονικής για κλιμάκωση στην επεξεργασία γλωσσικών δεδομένων σε πραγματικό χρόνο,
  • υποστήριξη εκτέλεσης εφαρμογών σε Docker containers, πέραν των ιδεατών μηχανών,
  • υπηρεσίες πιστοποίησης και single sign-on και απόδοσης μόνιμων και μοναδικών αναγνωριστικών (PID) στους γλωσσικούς πόρους.