Υπηρεσίες Ταυτοποίησης & Ασφάλειας

RCIAM – Identity Access Management for Research Communities

Υπηρεσία διαχείρισης ταυτότητας και πρόσβασης μελών διιδρυματικών ερευνητικών κοινοτήτων Το RCIAM είναι μια υπηρεσία ταυτοποίησης και εξουσιοδότησης που επιτρέπει σε ...

Υπηρεσία καταλόγου χρηστών για νοσοκομεία

Υπηρεσία καταλόγου χρηστών. Εύκολη πρόσβαση σε υπηρεσίες με έναν κωδικό Στόχος της υπηρεσίας είναι η δημιουργία καταλόγου χρηστών για το ...

eduroam – Δίκτυο περιαγωγής ασύρματης πρόσβασης στο Διαδίκτυο

Ασύρματο δίκτυο περιαγωγής για εύκολη, γρήγορη και ασφαλή πρόσβαση στο Διαδίκτυο To eduroam είναι ένα διεθνές δίκτυο περιαγωγής (roaming) ασύρματης ...

Ομοσπονδία ΔΗΛΟΣ – Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (ΑΑΙ)

Αποκτήστε ασφαλή πρόσβαση σε υπηρεσίες χρησιμοποιώντας τον ιδρυματικό σας λογαριασμό Η Υποδομή Ταυτοποίησης και Εξουσιοδότησης (Authentication & Authorization Infrastructure - ...

Υπηρεσία Ψηφιακών Πιστοποιητικών (PKI)

Ασφάλεια στην ταυτοποίηση και πιστοποίηση προσώπων και στη μεταφορά δεδομένων Το ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με την υπηρεσία TCS (Trusted Certificate ...