Ενημέρωση σχετικά με την παράταση του χρόνου υποβολής των προσφορών για τη Διακήρυξη Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.».

Αναφορικά με την υπ’ αριθμ. πρωτ. 5566/ΑΣ/19.04.2024 Διακήρυξη Ανοικτού Διαγωνισμού άνω των ορίων σε δύο (2) τμήματα για την: «Παροχή Νεφο-Υπολογιστικών Υποδομών και Υπηρεσιών (Cloud Services) της ΕΔΥΤΕ Α.Ε.», ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών και για τα δύο (2) τμήματα η Παρασκευή, 7 Ιουνίου 2024 και ώρα 12:00μ.μ..

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα προβεί εντός των επόμενων ημερών σε κάθε αναγκαία ενέργεια και δημοσίευση της νέας ημερομηνίας παραλαβής προσφορών και ημερομηνίας διενέργειας του διαγωνισμού.

 

Η επιστολή παράτασης είναι διαθέσιμη εδώ.