Η ΕΔΥΤΕ στηρίζει ενεργά το GRNOG

Η ΕΔΥΤΕ όπως κάθε χρόνο έτσι και φέτος στηρίζει ενεργά και συμμετέχει στο GRNOG16 -Greek Network Operators Group 

ΕΔΥΤΕ και GRNOG

Το GRNOG (Greek Network Operators Group) είναι μια κοινότητα επαγγελματιών που εργάζονται για την εξέλιξη και την ανάπτυξη του ελληνικού Διαδικτύου. Ασχολείται με το σχεδιασμό, την υλοποίηση, την παροχή και τη λειτουργία υπηρεσιών, δικτύων και υποδομών του ελληνικού Διαδικτύου. 

Οι σκοποί της κοινότητας είναι:

  • Να δημιουργήσει ένα δίκτυο επαγγελματιών με κοινά τεχνικά ενδιαφέροντα
  • Να διευκολύνει την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών μεταξύ των μελών της
  • Να προωθήσει τη συνεργασία μεταξύ εταιρειών και φορέων που σχετίζονται με το ελληνικό Διαδίκτυο
  • Να διαδώσει τις ελληνικές και παγκόσμιες εξελίξεις στο Διαδίκτυο, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και τα πρότυπα
  • Να αναπτύξει εργαλεία, πρακτικές και μέσα επικοινωνίας που διευκολύνουν την καθημερινή λειτουργία και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό και προγραμματισμό

Τα πλεονεκτήματα της συμμετοχής στην κοινότητα του GRNOG είναι πολλαπλά:

  • Παρέχει ευκαιρίες συνεργασίας και ανταλλαγής απόψεων με εμπειρογνώμονες εταιρειών και φορέων από τον χώρο του ελληνικού Διαδικτύου
  • Τα μέλη της κοινότητας μπορούν να συμμετέχουν σε συναντήσεις, εκδηλώσεις και δραστηριότητες του GRNOG, οι οποίες διευκολύνουν την ανταλλαγή γνώσεων και πληροφοριών
  • Διευκολύνει την ανάπτυξη εργαλείων, πολιτικών, πρακτικών και μέσων επικοινωνίας για τις καθημερινές λειτουργίες και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό θεμάτων του κλάδου
  • Παρέχει ενημέρωση για τις ελληνικές και παγκόσμιες εξελίξεις στον χώρο του Διαδικτύου, τις αναδυόμενες τεχνολογίες, τις βέλτιστες πρακτικές λειτουργίας και παγκόσμια πρότυπα

Εγγραφείτε στο GRNOG

Αν θέλετε να συμμετάσχετε σε αυτήν την δραστήρια κοινότητα, επισκεφθείτε την ιστοσελίδα του GRNOG και μάθετε πώς να εγγραφείτε: https://grnog.gr 

Μπορείτε να βρείτε το πρόγραμμα της 16ης Συνάντησης των μελών της κοινότητας GRNOG στον ακόλουθο σύνδεσμο:  https://grnog.indico.nogalliance.org/event/9/timetable/