Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχει στην 87η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης (ΔΕΘ), η οποία θα διεξαχθεί από 9 έως 17 Σεπτεμβρίου 2023.  Με τιμώμενη χώρα την Βουλγαρία, η 87η ΔΕΘ αποτελεί τη μεγαλύτερη εμπορική διοργάνωση της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και το ιδανικό γεγονός, προκειμένου να ενισχυθούν οι οικονομικές, επιχειρηματικές, πολιτικές, πολιτιστικές και μορφωτικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες.  Σε μία περίοδο μεγάλων ανακατατάξεων τόσο στο εγχώριο όσο και στο διεθνές επίπεδο, η έκθεση θα παρουσιάσει τις προκλήσεις που αντιμετωπίζει στους τομείς της τεχνολογίας, προστασίας του περιβάλλοντος, ενέργειας, εκπαίδευσης και ηλεκτρονικής διακυβέρνησης. 

Η συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στην 87η ΔΕΘ στηρίζεται στους εξής θεματικούς πυλώνες: 

  • μεγάλα έργα που υλοποιεί στους τομείς του cloud (Υπολογιστικού Νέφους) και των δικτυακών υποδομών για τα Πανεπιστημιακά ιδρύματα της χώρας,
  • πράσινα κέντρα δεδομένων,
  • τεχνολογίες κβαντικής επικοινωνίας,
  • συμβολή της ΕΔΥΤΕ στον ψηφιακό μετασχηματισμό και την ηλεκτρονική διακυβέρνηση της χώρας μέσω του Gov.gr Wallet,
  • παρουσίαση της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Ενδιαφερόμενοι πολίτες μπορούν να επισκεφθούν τους χώρους συμμετοχής της ΕΔΥΤΕ εντός του ενιαίου εκθεσιακού χώρου του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο περίπτερο 12.  Η ΕΔΥΤΕ συμμετέχει σε 5 διακριτούς χώρους στους οποίους οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να συνομιλήσουν με εξειδικευμένα στελέχη για τα εξής: 

  • Στο χώρο Gov.gr Wallet – ΕΔΥΤΕ οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για την εφαρμογή του ψηφιακού πορτοφολιού Gov.gr Wallet η οποία θα εμπλουτιστεί, ώστε να περιλαμβάνει περισσότερες υπηρεσίες, εκτός από τα ψηφιακά αντίγραφα της αστυνομικής ταυτότητας και του διπλώματος οδήγησης που ήδη ενσωματώνει, όπως τίτλους σπουδών, ηλεκτρονική συνταγογράφηση, χρήση του wallet για άνοιγμα τραπεζικού λογαριασμού σε άλλο κράτος-μέλος της Ε.Ε., κ.α.  Ακόμα, οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για την γενικότερη πρωτοβουλία της Ε.Ε. που αφορά το Ευρωπαϊκό ψηφιακό πορτοφόλι, καθώς και για τον ρόλο και την συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στην υλοποίηση του Ευρωπαϊκού Ψηφιακού Πορτοφολιού, μέσω τριών μεγάλων πιλοτικών έργων.   
  • Στον χώρο της Παιδείας, οι πολίτες μπορούν να ενημερωθούν για τα έργα που υλοποιούνται μέσω της ΕΔΥΤΕ τα οποία αφορούν στην αναβάθμιση και στον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών και των υπηρεσιών υπολογιστικού νέφους των φορέων της ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας της χώρας. 
  • Στο χώρο για τα Green Data Centers, οι πολίτες θα μπορούν να ενημερωθούν για τα έργα βιωσιμότητας στα πράσινα Κέντρα Δεδομένων της ΕΔΥΤΕ στο Πανεπιστήμιο Κρήτης και στο Λούρο, καθώς και για τον νέο Εθνικό υπολογιστή υψηλών επιδόσεων «ΔΑΙΔΑΛΟΣ» που θα σχεδιαστεί με άξονα την πράσινη ανάπτυξη.  
  • Στον χώρο της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων οι πολίτες, θα μπορούν να πλοηγηθούν στην πλατφόρμα της Ακαδημίας, να χρησιμοποιήσουν το εργαλείο αυτοαξιολόγησης ώστε να αξιολογήσουν το επίπεδο των ψηφιακών δεξιοτήτων τους και να βρουν τα κατάλληλα μαθήματα που θα τους βοηθήσουν να αναπτύξουν περαιτέρω τις ψηφιακές τους δεξιότητες. Παράλληλα, θα μπορούν να ενημερωθούν για τις τρέχουσες πρωτοβουλίες που φιλοδοξούν να συμβάλλουν ώστε όλοι οι πολίτες να είναι ψηφιακά εγγράμματοι, κοινωνικά ενταγμένοι και επαγγελματικά καταρτισμένοι στην ψηφιακή εποχή. 
  • Τέλος, στον χώρο της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ), οι πολίτες θα έχουν την ευκαιρία να ενημερωθούν για το έργο HellasQCI που υλοποιεί το εθνικό δίκτυο κβαντικών υποδομών επικοινωνιας το οποίο συντονίζει η ΕΔΥΤΕ και αφορά στην αναβάθμιση της ασφάλειας των ευαίσθητων δεδομένων και των κρίσιμων υποδομών της χώρας μέσω της κβαντικής τεχνολογίας. 

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι