Αίτημα για παροχή πληροφοριών (RFI – request for information) για την προμήθεια του νέου υπερυπολογιστικού συστήματος «Δαίδαλος».

Η ΕΔΥΤΕ σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης σχεδιάζει την δημιουργία ενός νέου υπερυπολογιστικού συστήματος (HPC) το οποίο πρόκειται να συγχρηματοδοτηθεί κατά 65% από το Ταμείο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας – Recovery and Resilience Facility (RRF) και κατά 35% από το European High Performance Computing Joint Undertaking (EuroHPC JU) ως προς τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό του. Η ανάθεση της προμήθειας θα διεξαχθεί με την ανοικτή διαδικασία που ορίζει ο Ν.4412/2016.

Το νέο σύστημα είναι επιθυμητό να ξεπεράσει σε απόδοση τα 30 Petaflops (Rmax – LINPACK Benchmark), προκειμένου να καταταγεί η Ελλάδα μεταξύ των χωρών με τους κορυφαίους υπερυπολογιστές στον κόσμο (λίστες TOP500 και GREEN500, εντός των πρώτων 30 θέσεων για το 2024). Ο διαθέσιμος προϋπολογισμός είναι 33Μ€.

Το κείμενο που έχει αναρτηθεί στον παρόντα σύνδεσμο έχει ως στόχο να περιγράψει την επιθυμητή αρχιτεκτονική του νέου συστήματος η οποία θα ικανοποιεί τις ανάγκες της ελληνικής και ευρωπαϊκής ακαδημαϊκής και ερευνητικής κοινότητας καθώς και όλων των μελλοντικών χρηστών της υποδομής. Η ΕΔΥΤΕ ζητά από τους ενδιαφερόμενους να συνεισφέρουν στην ολοκλήρωση του σχεδιασμού της αρχιτεκτονικής μελετώντας το αναρτημένο κείμενο και στέλνοντας πιθανά σχόλια ή προτάσεις. Με βάση τα σχόλια και τις απαντήσεις που θα αποσταλούν, θα διαμορφωθούν οι τελικές προδιαγραφές του συστήματος που θα συμπεριληφθούν στον ανοικτό διαγωνισμό άνω των ορίων που θα ακολουθήσει.

Οι απαντήσεις στο παρόν μπορεί να είναι είτε στα Ελληνικά είτε στα Αγγλικά. Προτείνουμε οι απαντήσεις να ακολουθούν τη δομή του επισυναπτόμενου κειμένου.

Το παρόν εκδίδεται αποκλειστικά για σκοπούς πληροφόρησης και προγραμματισμού και δεν συνιστά πρόσκληση υποβολής προσφοράς. Όλες οι πληροφορίες που θα ληφθούν ως απάντηση στο παρόν με την ένδειξη “Εμπιστευτικό”, θα αντιμετωπιστούν ανάλογα. Οι απαντήσεις στο παρόν δεν θα επιστραφούν, δεν αποτελούν προσφορές, δεν δεσμεύουν ως τέτοιες και δεν μπορούν να οδηγήσουν σε σύμβαση.

Η καταληκτική ημερομηνία παραλαβής ερωτήσεων ή πληροφοριών με μορφή με email στο rfi-daedalus_at_grnet.gr είναι η Πέμπτη, 15 Δεκεμβρίου 2022

Η περιγραφή του επιθυμητού συστήματος είναι διαθέσιμη εδώ.