Συμμετοχή ΕΔΥΤΕ στο Συνέδριο του ΕΚΔΔΑ “Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία”

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχει στο Συνέδριο «Εκπαιδεύοντας στην Καινοτομία» που διοργανώνει το Εθνικό Κέντρο Δημόσιας Διοίκησης & Αυτοδιοίκησης, σε συνεργασία με την Περιφέρεια Θεσσαλίας και το JOIST Πάρκο Καινοτομίας, στη Λάρισα, 1 & 2 Δεκεμβρίου.

Η Ε.Λόκανα, επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων #ΕΔΥΤΕ συμμετέχει στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης “Επαγγελματικές Δεξιότητες και Μονοπάτια Καριέρας” που θα διεξαχθεί στις 2 Δεκεμβρίου, στον χώρο του JOIST Πάρκου Καινοτομίας, 10:45-12:15.

Σκοπός του συνεδρίου η ανάδειξη σπουδαιότητας της καινοτομίας στο Δημόσιο τομέα, παραθέτοντας καλές πρακτικές που αναπτύχθηκαν και εφαρμόζονται στην Ελλάδα ή σε άλλες χώρες και μπορούν να αξιοποιηθούν από Δημόσιους φορείς και οργανισμούς.

Το Συνέδριο μπορούν να παρακολουθήσουν υπάλληλοι και στελέχη της Δημόσιας Διοίκησης και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης. 

Συμμετοχή με φυσική παρουσία με εγγραφή ή μέσω livestream.