Συνάντηση ενημέρωσης για το πιλοτικό πρόγραμμα «3η e-λικία» στο Δήμο Φλώρινας

Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετείχε τη Δευτέρα 30/05 σε συνάντηση ενημέρωσης για το πιλοτικό πρόγραμμα «3η e-λικία» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο την Ψηφιακή Ενδυνάμωση Ηλικιωμένων, η οποία πραγματοποιήθηκε στο Δήμο Φλώρινας. 

Τη συνάντηση συντόνισε ο Θ. Κάτης, υπεύθυνος του έργου από την πλευρά του Δήμου, Προϊστάμενος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού. Απηύθυναν χαιρετισμό η Σ. Φουδούλη Τζώτζη, Αντιδήμαρχος Δ/νσης Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας, Πολιτισμού και Τουρισμού Δήμου Φλώρινας, ο Σ. Κόλλιας, Καθηγητής ΕΜΠ & Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, και η Ε. Λόκανα, Επικεφαλής της Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων.

Ο Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθ. ΕΜΠ, Σ. Κόλλιας ανέφερε στο χαιρετισμό του: “Ο Δήμος Φλώρινας είναι ένας από τους δύο Δήμους που επιλέχθηκαν,  αγκάλιασαν και  συνεργάστηκαν με ιδιαίτερο ενδιαφέρον την πρωτοβουλία που ξεκίνησε το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και σχεδίασε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Έρευνας και Τεχνολογίας, (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET S.A.) για την Ψηφιακή Ενδυνάμωση των ηλικιωμένων. Το πιλοτικό έργο θα ξεκινήσει στις 1 Ιουνίου και φιλοδοξεί να δώσει τις ευκαιρίες και τις δυνατότητες στους συμπολίτες μας ανεξαρτήτου ηλικίας ώστε να μπορούν να αξιοποιούν τις υπηρεσίες του Ψηφιακού Μετασχηματισμού της χώρας.

Ο Υπουργός Επικρατείας και Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Κ. Πιερρακάκης, ακολουθώντας σταθερά τη στρατηγική του με βάση την οποία σχεδιάστηκαν τα τελευταία 2,5 χρόνια  όλες οι ψηφιακές υπηρεσίες του κράτους, κατανόησε απολύτως την ανάγκη που έχουν οι πολίτες ώστε να μπορούν μόνοι τους να αξιοποιούν και να απολαμβάνουν τις υπηρεσίες. Για το σκοπό αυτό συστήθηκε στην ΕΔΥΤΕ η Διεύθυνση Ψηφιακών Ικανοτήτων που σχεδιάζει και υλοποιεί δράσεις για να επιτευχθεί αυτή η σύνδεση των παρεχόμενων υπηρεσιών με την ανάπτυξη αντίστοιχων των ψηφιακών ικανοτήτων και τη διάχυση της γνώσης σε όλο τον πληθυσμό

Ως πρώτη προτεραιότητα του Υπουργείου για την ικανοποίηση αυτού του στόχου τέθηκε η ψηφιακή ενδυνάμωση των συμπολιτών μας ηλικίας 65+.  Συγκεκριμένα μέσα από την Προγραμματική Σύμβαση που υπεγράφη ανάμεσα στην ΕΔΥΤΕ και στους Δήμους ξεκινά ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, που θα υλοποιηθεί από ειδικά εκπαιδευμένα άτομα του Δήμου, «τους Ψηφιακούς Βοηθούς», για να υποστηριχθούν, να ενισχυθούν και να εκπαιδευτούν ψηφιακά οι δημότες και να νιώσουν αυτόνομοι και ασφαλείς στη χρήση των ψηφιακών υπηρεσιών.

Η επιτυχία της έκβασης του προγράμματος εξαρτάται από όλους που θα υιοθετήσουν και θα αγκαλιάσουν αυτή την πρώτη αξιόλογη πρωτοβουλία και προσπάθεια του Δήμου σας και θα αποτελέσει το έναυσμα για να γίνει μια διεύρυνση της πρωτοβουλίας σε όλο τον πληθυσμό της χώρας“.

Τέλος στη συνάντηση, παρευρέθηκαν εκ μέρους της ΕΔΥΤΕ διαδικτυακά, ο κ. Κ. Καλτσάς, υπεύθυνος του προγράμματος,  εκ μέρους του Δήμου ο κ. Ν. Ιωακειμίδης, Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Φλώρινας και μέλος της επιτροπής παρακολούθησης του προγράμματος, καθώς και οι τρεις ψηφιακοί βοηθοί που συμμετέχουν: η Κ. Ζαμπούνη, η Θ. Θεοφανίδου και ο Π. Σολάκης.

Περισσότερες Πληροφορίες:

ΨΑΠΨΗΦΙΑΚΟΙ ΒΟΗΘΟΙ (40)