Κοινό Δελτίο Τύπου: Δράση ψηφιακής ενδυνάμωσης ατόμων άνω των 65 ετών – Έναρξη πιλοτικής λειτουργίας στους δήμους Καβάλας και Φλώρινας

Kοινό Δελτίο Τύπου Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET, Δήμος Φλώρινας και Δήμος Καβάλας

banner with text

Στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων «3η eλικία» του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης ξεκινάει την 1η Ιουνίου η πιλοτική δράση που υλοποιεί η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., για τη λειτουργία ομάδων Ψηφιακής Ενδυνάμωσης ατόμων τρίτης ηλικίας στους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας.

Από την 1η Ιουνίου, δημότες ηλικίας 65+, των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας θα μπορούν να λάβουν μέρος στο δωρεάν πρόγραμμα Ψηφιακής Ενδυνάμωσης Ηλικιωμένων, « eλικία».  Ειδικά εκπαιδευμένο προσωπικό θα παρέχει καθοδήγηση στη συγκεκριμένη ομάδα ατόμων, με σκοπό την εξατομικευμένη υποστήριξη στη χρήση ψηφιακών υπηρεσιών που παρέχονται από το Δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα.  Το πρόγραμμα έχει υποστηρικτικό ρόλο, και κατ’ επέκταση εκπαιδευτικό καθώς μέσω της καθοδήγησης που θα λάβουν οι ηλικιωμένοι, θα αποκτήσουν σταδιακά τις απαιτούμενες δεξιότητες με σκοπό να μπορούν να εξυπηρετούνται ψηφιακά από το Δημόσιο π.χ. να κάνουν ηλεκτρονικές πληρωμές, να μπορούν να πλοηγηθούν και να εξυπηρετηθούν μέσω των σελίδων gov.gr κτλ.. Δημότες της συγκεκριμένης ομάδας πολιτών που ίσως δεν διαθέτουν ηλεκτρονικούς υπολογιστές και άλλες συμβατές συσκευές και μπορεί να έχουν ελλιπείς γνωσιακές ψηφιακές δεξιότητες υπολογιστών και διαδικτύου, θα λάβουν υποστήριξη έτσι ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν στις απαιτήσεις της νέας ψηφιακής καθημερινότητας, και να εξυπηρετούνται γρήγορα, εύκολα και ψηφιακά από Δημόσιες υπηρεσίες.

Το πρόγραμμα στους Δήμους Καβάλας και Φλώρινας θα διαρκέσει έξι μήνες. Η υποστήριξη των πολιτών γίνεται σε χώρους που έχουν καθορίσει οι Δήμοι και σε ωράριο που θα εξυπηρετεί τους ηλικιωμένους.  Με το πέρας της πιλοτικής εφαρμογής στους πρώτους δύο Δήμους, θα καταγραφούν και θα αξιολογηθούν τα άμεσα οφέλη και αποτελέσματα, τα οποία θα αποτελέσουν τη βάση για το σχεδιασμό και την υλοποίηση του ευρύτερου έργου που θα υλοποιηθεί σε όλη τη χώρα.

Η πιλοτική δράση του προγράμματος « eλικία» αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης με στόχο τη Ψηφιακή Ενδυνάμωση των Ηλικιωμένων, μέσα από τη λειτουργία Ομάδων Ψηφιακής Υποστήριξης, και εντάσσεται στο ευρύτερο πλαίσιο της υλοποίησης των έργων της Βίβλου Ψηφιακού Μετασχηματισμού.  Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, σχεδιάζει και υλοποιεί το πιλοτικό πρόγραμμα της πρωτοβουλίας «3η e-λικία», έπειτα από την υπογραφή σχετικής προγραμματικής σύμβασης μεταξύ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε. και των Δήμων Καβάλας και Φλώρινας για την υλοποίηση της πιλοτικής δράσης.

Περισσότερες πληροφορίες για το πιλοτικό πρόγραμμα, και πρόσβαση για τους πολίτες στο πρόγραμμα  «3ης e-λικίας» σε Καβάλα και Φλώρινα: https://www.3elikia.gr.

Χρήσιμοι Σύνδεσμοι