Υπογραφή Μνημονίου Συνεργασίας για την υποστήριξη των λειτουργιών του έργου «Υποστήριξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως Εθνικού Κόμβου του προγράμματος GR-SST».

Υπεγράφη σήμερα Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων (ΓΓΤΤ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) με στόχο την υλοποίηση του έργου «Υποστήριξη του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών ως Εθνικού Κόμβου του προγράμματος GR-SST». 

Το Μνημόνιο Συνεργασίας του έργου υπεγράφη από τον Γενικό Γραμματέα Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, Α. Στάβερη, τον Πρόεδρο της ΕΔΥΤΕ, καθ. Σ. Κόλλια, καθώς και τον Διευθυντή και Πρόεδρο του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, καθ. Ε. Πλειώνη. Στην υπογραφή του Μνημονίου παρευρέθη και ο Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας, καθ. Α. Κυριαζής.

Πιο συγκεκριμένα, το έργο αφορά:

  • στην προμήθεια επιχειρησιακού λογισμικού για τον Εθνικό κόμβο GR-SST,
  • στη μετεγκατάσταση των κεραιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών από την Πεντέλη στο Κρυονέρι Κορινθίας και τέλος
  • στη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών στο Κρυονέρι Κορινθίας με το δίκτυο ΕΔΕΤ της ΕΔΥΤΕ Α.Ε., μέσω μακροχρόνιας μίσθωσης (IRU) οπτικών ινών.

Για την επίτευξη του Μνημονίου Συνεργασίας, ο κάθε φορέας θα αναλάβει τα εξής: Η Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης θα λειτουργήσει ως Φορέας Χρηματοδότησης όλου του έργου. Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. θα λειτουργήσει ως Φορέας Υλοποίησης, αναλαμβάνοντας τη διασύνδεση των εγκαταστάσεων του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ) με το δίκτυό της. Τέλος, το  Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών αναλαμβάνει ως Φορέας Λειτουργίας για το σύνολο του έργου, καθώς και Φορέας Υλοποίησης της προμήθειας του επιχειρησιακού λογισμικού και της μετεγκατάστασης των κεραιών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών (ΕΑΑ). 

Ο συνολικός προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στο ποσό των 1.240.000,00 €, με χρηματοδότηση από το ειδικό αποθεματικό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, σύμφωνα με το άρθρο 75 του ν. 4070/2012.