Συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ στην ανοικτή διαδικτυακή εκδήλωση: Απονομή Πιστοποιητικών Ειδίκευσης του έργου DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES

Στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου Erasmus+ με τίτλο DEVOPS COMPETENCES FORSMART CITIES θα διεξαχθεί διαδικτυακά η Εκδήλωση “Απονομή Πιστοποιητικών Ειδίκευσης” την Τετάρτη 16/03, 18:00 – 19:30. Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συμμετέχει στην εκδήλωση με ομιλία της κας Ευγενία Λόκανα, Επικεφαλής Διεύθυνσης Ψηφιακών Ικανοτήτων, με θέμα: “Οι έξυπνες πόλεις επενδύουν στην εκπαίδευση των στελεχών και των πολιτών”.

Η συμμετοχή έχει ως στόχο να αναδείξει τη σημασία της επένδυσης στο ανθρώπινο δυναμικό και της ανάπτυξης των ψηφιακών δεξιοτήτων ως βασικό πυλώνα για τις έξυπνες πόλεις, μέσα από την παρουσίαση της δράσης της Εθνικής Ακαδημίας Ψηφιακών Ικανοτήτων. Η Εθνική Ακαδημία Ψηφιακών Ικανοτήτων αποτελεί πρωτοβουλία του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, και οι δράσεις της προωθούνται από την ΕΔΥΤΕ.

Το έργο “DEVOPS COMPETENCES FOR SMART CITIES” υλοποιείται στην Ελλάδα από το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, τον Ελληνικό Οργανισμό Τυποποίησης (ΕΛΟΤ), το Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (ΕΑΠ) και τις Ψηφιακές Πόλεις Κεντρικής Ελλάδας (CITIESNET), προσφέροντας δωρεάν εκπαίδευση στον τομέα των έξυπνων πόλεων.

Περισσότερες πληροφορίες για την εκδήλωση εδώ.