Συμμετοχή της ΕΔΥΤΕ-GRNET στο διαδικτυακό εργαστήριο “Επόμενη Γενιά Δημόσιων Υπηρεσιών – Διεθνής συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και τα οφέλη του για τις κοινότητες και τους πολίτες”

next-generation-of-public-services-twitter-post
Με μεγάλη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διαδικτυακή συζήτηση με θέμα «Επόμενη γενιά δημόσιων υπηρεσιών – Διεθνής συζήτηση για τον ψηφιακό μετασχηματισμό των δημόσιων υπηρεσιών και τα οφέλη του για τις κοινότητες και τους πολίτες», η οποία πραγματοποιήθηκε την Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021 και στην οποία συμμετείχαν 9 Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας από 8 χώρες. Από την Ελλάδα συμμετείχε ο Κόμβος Καινοτομίας για την Ψηφιακη Διακυβέρνηση – GR DigiGOV-InnoHUB, που συντονίζει το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε.) και το οποίο είχε την πρωτοβουλία της συνδιοργάνωσης.
Οι συμμετέχοντες μοιράστηκαν με το διεθνές κοινό του εργαστηρίου την εμπειρία από τη συμβολή τους στον ψηφιακό μετασχηματισμό της δημόσιας διοίκησης στη χώρα τους, ενώ παρουσίασαν επιτυχημένα παραδείγματα από τη μέχρι τώρα πορεία τους. Συζήτησαν, επίσης, για τις κοινές ανάγκες μεταξύ των χωρών και περιφερειών, καθώς και για τις προκλήσεις που αντιμετώπισαν και τις λύσεις που προσέφεραν.
Οι συμμετέχοντες κόμβοι εξέφρασαν την επιθυμία τους για περαιτέρω ανταλλαγή εμπειριών σχετικά με λύσεις ψηφιοποίησης για τον δημόσιο τομέα (υποδομές, επιχειρηματικά μοντέλα για την απόδοση επενδύσεων, success stories κλπ.), τη παρουσίαση βέλτιστων πρακτικών για τη χρήση της τεχνητής νοημοσύνης σε δημόσιες υπηρεσίες, καθώς και την επιθυμία τους να ενημερώσουν και να ενεργοποιήσουν το οικοσύστημα της Ψηφιακής Καινοτομίας.
Τέλος, δεσμεύτηκαν να οργανώσουν την επόμενη διαδικτυακή συνάντηση στα μέσα του Σεπτέμβρη για να μοιραστούν και να μελετήσουν περαιτέρω συγκεκριμένες περιπτώσεις (case studies) από την «Επόμενη Γενιά Δημόσιων Υπηρεσιών».
Στο εργαστήριο συμμετείχαν οι κόμβοι καινοτομίας από την Ελλάδα (GR DigiGOV-InnoHUB), τη Ρουμανία (DIH4Society), τη Λιθουανία (GOVTech Lab – EDIH Vilnius), την Ιταλία (EDIH4DT & MAXXI CDIH EDIH), την Ισπανία (Connected Mobility HUB EDIH), την Πολωνία (Smart Secure Cities), τη Βουλγαρία (Innovation Amp EDIH) και την Κύπρο (DiGiNN Cyprus EDIH).