Συνάντηση συνεργασίας Ερευνητικών και Ακαδημαϊκών Δικτύων Ελλάδας (ΕΔΥΤΕ-GRNET) και Κύπρου (ΚΕΑΔ) στην Αθήνα

group_photo_16072021
Κοινό Δελτίο Τύπου: Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) και Κυπριακό Ερευνητικό και Ακαδημαϊκό Δίκτυο (ΚΕΑΔ)  
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, υποδέχτηκε σήμερα 16 Ιουλίου 2021 στα γραφεία του τη διοίκηση του Κυπριακού Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου (ΚΕΑΔ).
Στη συνάντηση συμμετείχαν ο Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας, Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, ο κ. Αριστείδης Σωτηρόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της ΕΔΥΤΕ, και o κ. Ζήνων Μούσμουλας, Υπεύθυνος Διαχείρισης Σχέσεων με την Κοινότητα Φορέων και Χρηστών της ΕΔΥΤΕ, ενώ εκ μέρους του ΚΕΑΔ συμμετείχαν ο Πρόεδρος του, Δρ. Παναγιώτης Φιλίμης, και ο Διευθύνων Σύμβουλος, Δρ. Γιώργος Κόννης.
Αντικείμενο της συνάντησης ήταν η ανταλλαγή απόψεων για θέματα κοινού ενδιαφέροντος αναφορικά με τη λειτουργία των δύο φορέων ως Εθνικά Δίκτυα Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας, (National Research and Education Networks – NRENs). Μεταξύ άλλων συζητήθηκε η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας, με σκοπό τη συστηματική ανταλλαγή τεχνογνωσίας και την ενδυνάμωση της συνεργασίας ΕΔΥΤΕ-ΚΕΑΔ προς όφελος της αναβάθμισης των υπηρεσιών που παρέχουν.
O Πρόεδρος της ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής Στέφανος Κόλλιας, αναφέρθηκε στην πολυετή συνεργασία ΕΔΥΤΕ και ΚΕΑΔ, ως μέλη του Πανευρωπαϊκού Δικτύου GÉANT και στο πλαίσιο υλοποίησης ερευνητικών έργων, επισημαίνοντας πως «και οι δύο φορείς υποστηρίζουν με τρόπο υποδειγματικό την ερευνητική και ακαδημαϊκή κοινότητα, καθώς και τη Δημόσια διοίκηση σε Ελλάδα και Κύπρο αντίστοιχα, διαθέτοντας σε χιλιάδες χρήστες πρόσβαση σε προηγμένες υποδομές, σύγχρονες δικτυακές τεχνολογίες και καινοτόμες υπηρεσίες».
Από την πλευρά του ο Πρόεδρος του ΚΕΑΔ, Δρ. Παναγιώτης Φιλίμης, ανέφερε πως «οι συνέργειες μεταξύ των δύο οργανισμών θα ενισχύσουν την ανάπτυξη του Ερευνητικού και Ακαδημαϊκού Δικτύου, των παρεχόμενων υπηρεσιών προστιθέμενης αξίας, καθώς και των στρατηγικών συνεργασίας στην περιοχή της Νοτιοανατολικής Ευρώπης».
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι