Μέλη της Διοίκησης Του Εθνικού Δικτύου Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) στην παγκόσμια λίστα Guide2Research με τους κορυφαίους επιστήμονες για το 2021 στην Επιστήμη των Υπολογιστών (Computer Science).

TopProf2021 EL
Το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET) με υπερηφάνεια ανακοινώνει ότι μέσα στους 21 κορυφαίους επιστήμονες Υπολογιστών (Computer Science) στην Ελλάδα, σύμφωνα με την 7η ετήσια έκδοση του Guide2Research, κατάταξης κορυφαίων επιστημόνων για το 2021 ανά τον κόσμο στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, βρίσκονται δύο μέλη της Διοίκησης ΕΔΥΤΕ:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΥΤΕ, Καθ. Στέφανος Κόλλιας (Stefanos Kollias), Καθηγητής Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου, καθώς και ο Καθ. Διομήδης Σπινέλλης (Diomidis Spinellis), Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών. Η κατάταξη γίνεται με βάση το h-index, τον αριθμό αναφορών και τον αριθμό δημοσιεύσεων της βάσης DBLP των ερευνητών πληροφορικής στην Ελλάδα.
Αναλυτικές πληροφορίες για τους κορυφαίους επιστήμονες του τομέα στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.