Γνωστοποίηση παράτασης καταληκτικής ημερομηνίας υποβολής προσφορών και διενέργειας του Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διεθνούς Διαγωνισμού για την «Προμήθεια και εγκατάσταση εξυπηρετητών»

Ορίζεται νέα ημερομηνία παραλαβής προσφορών η 26η/05/2021 και ώρα 17:00 και νέα ημερομηνία διενέργειας του διαγωνισμού η 01η/06/2021 και ώρα 12:00. Το τεύχος Προκήρυξης για την παράταση υποβολής προσφορών και διενέργειας διαγωνισμού βρίσκεται εδώ.