Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ: ξεκίνησε η δημόσια διαβούλευση για τη Διακήρυξη προμήθειας εξοπλισμού ασύρματης δικτύωσης σε χώρους των ελληνικών ακαδημαϊκών ιδρυμάτων


ΗΦΑΙΣΤΟΣ- (2)
Σε δημόσια διαβούλευση έχει τεθεί η Διακήρυξη για την προμήθεια εξοπλισμού τελευταίας γενιάς που θα προσφέρει ασύρματη πρόσβαση στο Διαδίκτυο, σε χώρους των ωφελούμενων ακαδημαϊκών ιδρυμάτων της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ. Η διαδικασία διεξάγεται μέσω του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων – ΕΣΗΔΗΣ και θα ολοκληρωθεί στις 30/09/2020.
Το τεύχος της Διακήρυξης που τίθεται σε ανοιχτή διαβούλευση περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού ασύρματης πρόσβασης τελευταίας γενιάς, καθώς και συνοδευτικές υπηρεσίες εκπαίδευσης, μελέτης εφαρμογής, εγκατάστασης, παραμετροποίησης και πολυετούς συντήρησης του εξοπλισμού.
Η ενέργεια υλοποιείται στο πλαίσιο της Πράξης ΗΦΑΙΣΤΟΣ που στόχο έχει τον εκσυγχρονισμό των δικτυακών υποδομών στο σύνολο των ακαδημαϊκών και ερευνητικών Φορέων της χώρας. Η Πράξη ΗΦΑΙΣΤΟΣ χρηματοδοτείται στο πλαίσιο του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Ανταγωνιστικότητα Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014-2020».
Δείτε το τεύχος του διαγωνισμού: https://bit.ly/3htkU6h