Μέλη της Διοίκησης της ΕΔΥΤΕ-GRNET στην παγκόσμια λίστα Guide2Research με τους κορυφαίους επιστήμονες για το 2020 στην Επιστήμη των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics).

TopProf2020 (1)
H ΕΔΥΤΕ-GRNET υπερήφανα ανακοινώνει ότι ανάμεσα στους κορυφαίους επιστήμονες Υπολογιστών και Ηλεκτρονικής (Computer Science and Electronics), σύμφωνα με την 6η ετήσια έκδοση του Guide2Research, κατάταξης κορυφαίων επιστημόνων για το 2020 ανά τον κόσμο στον συγκεκριμένο επιστημονικό τομέα, βρίσκονται δύο μέλη της Διοίκησης ΕΔΥΤΕ:
Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου ΕΔΥΤΕ, Καθ. Στέφανος Κόλλιας, Καθηγητής Τομέα Τεχνολογίας Πληροφορικής και Υπολογιστών του Εθνικού Μετσόβιου Πανεπιστημίου, καθώς και ο Καθ. Διομήδης Σπινέλλης, Μέλος της Γνωμοδοτικής Επιτροπής ΕΔΥΤΕ, Καθηγητής και Πρόεδρος του Τμήματος Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών.
Τα κριτήρια για την κατάταξη αφορούν το δείκτη h επιστημονικής ποιότητας, καθώς και το σύνολο των επιστημονικών δημοσιεύσεων στη διαδικτυακή βιβλιογραφική βιβλιοθήκη για τον τομέα της Επιστήμης των Υπολογιστών και της Ηλεκτρονικής (DBLP).
Αναλυτικές πληροφορίες για τους κορυφαίους επιστήμονες του τομέα στην Ελλάδα μπορείτε να δείτε εδώ.
Περισσότερα για την ΕΔΥΤΕ εδώ.