Η ΕΔΥΤΕ υποστηρίζει με τη διαθεσιμότητα των υποδομών της, ελληνικές συμμετοχές σε προτάσεις ευρωπαϊκών έργων

Η ΕΔΥΤΕ ΑΕ ανακοινώνει ότι στην παρούσα περίοδο θα υποστηρίζει με «Letterof Support» τη διαθεσιμότητα των υποδομών της σε ελληνικές συμμετοχές σε προτάσεις ευρωπαϊκών έργων που είναι συναφείς με τους στόχους της και τις δραστηριότητές της.
Οι ενδιαφερόμενοι παρακαλούνται να επικοινωνήσουν στο email: info@grnet.gr, με τίτλο: «αίτημα-Letter of Support»
Δραστηριότητες και ρόλος ΕΔΥΤΕ εδώ: https://grnet.gr/company/