Νέα Ηλεκτρονική Εφαρμογή στην Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr από την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. – GRNET

Ηλεκτρονικά οι αιτήσεις για την πλήρωση θέσεων εργασίας σε κινητές μονάδες Υγείας και την Υγειονομική Περιφέρεια

govgr
Με μία ακόμη ηλεκτρονική εφαρμογή που υλοποίησε το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, εμπλουτίστηκε η διαδικτυακή πύλη του ελληνικού κράτους gov.gr. Πρόκειται για την  ηλεκτρονική εφαρμογή υποβολής αιτήσεων που θα διευκολύνει τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και την παροχή νοσηλευτικής βοήθειας στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν, μία δράση του ΕΟΔΥ που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Υγείας. Η εφαρμογή είναι προσβάσιμη από τον σύνδεσμο https://dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy και αποτελεί την 5η κατά σειρά που υλοποιεί η ΕΔΥΤΕ, η οποία προστίθεται στο portfolio υπηρεσιών του gov.gr, για την εξυπηρέτηση του πολίτη.
Ειδικότερα, οι υπηρεσίες αυτές είναι:

  • https://dilosi.services.gov.gr, η εφαρμογή για την έκδοση και τον έλεγχο της εγκυρότητας ηλεκτρονικών εγγράφων. Η διαδικασία login και πιστοποίησης πραγματοποιήθηκαν σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Πληροφοριακών Συστημάτων και τις τράπεζες.
  • https://forma.gov.gr, για την έκδοση εντύπων βεβαίωσης μετακίνησης την περίοδο της πανδημίας COVID-19.
  • https://forma.gov.gr/test, για την εθελοντική συμμετοχή στην καταγραφή της κατάστασης της υγείας των πολιτών, η οποία συμβάλλει σημαντικά στον περιορισμό της διασποράς του COVID-19 και στην προστασία της Δημόσιας Υγείας.
  • https://drivers.services.gov.gr, η εφαρμογή για την έκδοση και το κατέβασμα (downloading) σε ηλεκτρονική μορφή, προσωρινής άδειας οδήγησης. H εφαρμογή θα είναι διαθέσιμη με την επανέναρξη των εξετάσεων οδήγησης.

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε., έχοντας θεσμικό ρόλο στον σχεδιασμό προηγμένων πληροφοριακών συστημάτων και υποδομών, συμμετέχει ενεργά στην υλοποίηση των στόχων του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης για τον ψηφιακό μετασχηματισμό της χώρας. Με εμπειρία 20 και πλέον ετών στην ανάπτυξη  υποδομών & υπηρεσιών δικτύου, υπολογιστικού νέφους και ψηφιακών υπηρεσιών, παρέχει πρότυπες λύσεις και ειδική τεχνογνωσία για την εξασφάλιση της διαλειτουργικότητας των πληροφοριακών συστημάτων που διαθέτουν σήμερα οι φορείς της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς και τη βελτίωση των ψηφιακών δημόσιων υπηρεσιών.
Χρήσιμοι Σύνδεσμοι:

  • Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης: https://mindigital.gr
  • Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας – GRNET: grnet.gr
  • Ενιαία Ψηφιακή Πύλη gov.gr: https://www.gov.gr
  • Ηλεκτρονική φόρμα υποβολής αιτήσεων για τη δημιουργία δικτύου νοσηλευτών για τη λήψη δειγμάτων βιολογικού υλικού και την παροχή νοσηλευτικής βοήθειας στα ύποπτα κρούσματα Κορονοϊού κατ΄οίκoν: https://dilosi.services.gov.gr/info/eody-komy

Facebook: grnet.gr || Twitter: @grnet_gr || LinkedIn: grnet sa
Instagram: grnet.gr || YouTube: grnet edyte