Επέκταση της δράσης Superfast Broadband για σύνδεση στο διαδίκτυο με υπερυψηλή ταχύτητα και στις επιχειρήσεις

sbs

Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. (GRNET S.A.) στο πλαίσιο της προσήλωσής της στη διαρκή παροχή καινοτόμων υποδομών και υπηρεσιών προς τους πολίτες ανά την ελληνική επικράτεια και παρά τις αντίξοες συνθήκες που βιώνουμε καθημερινά, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι: από 1/4/2020 στους δικαιούχους της δράσης Superfast Broadband περιλαμβάνονται και οι επιχειρήσεις (Νομικά Πρόσωπα), που προστίθενται στους -μέχρι πρότινος- δικαιούχους Πολίτες (Φυσικά πρόσωπα και Επιτηδευματίες).
Η δράση «Superfast Broadband» (SFBB), αφορά στην παροχή σύνδεσης στο διαδίκτυο σε υπερυψηλή ταχύτητα στους πολίτες και στις επιχειρήσεις (ωφελούμενους) που κατοικούν σε περιοχές όπου αναπτύσσονται, με ιδιωτικές επενδύσεις, υποδομές ικανές να προσφέρουν τέτοιες υπηρεσίες. Υλοποιείται με τη μέθοδο κουπονιού (voucher), σύμφωνα με την οποία ο ωφελούμενος έχει τη δυνατότητα να επιλέξει ο ίδιος, ανάλογα με τις ανάγκες του, τις υπηρεσίες που τον ενδιαφέρουν και τον τηλεπικοινωνιακό πάροχο που τις παρέχει. To SFBB κουπόνι έχει συνολική οικονομική αξία που καλύπτει τις ακόλουθες παροχές:

  • Διαδικτυακή σύνδεση υπερυψηλής ταχύτητας που επιδοτείται με 13€/μήνα, για μέγιστο διάστημα 24 μηνών
  • Εφάπαξ κόστος σύνδεσης που επιδοτείται με 48€

Για να μάθετε εάν προσφέρονται SFBB υπηρεσίες στη διεύθυνση για την οποία ενδιαφέρεστε, μπορείτε να μεταβείτε στη σελίδα Έλεγχος Διαθεσιμότητας.
Αρμόδιος φορέας για την υλοποίηση της δράσης είναι η Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης και Εφαρμογής Τομέα Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΕΥΔΕ-ΤΠΕ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ φορέας λειτουργικής υποστήριξης της δράσης είναι το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (GRNET S.A.).
 
Χρήσιμοι σύνδεσμοι:
Superfast Broadband: https://www.sfbb.gr/