Η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. ολοκλήρωσε με επιτυχία την πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο "Ασφάλειας των Πληροφοριών" ISO/IEC 27001:2013

Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία την πιστοποίηση κατά το διεθνώς αναγνωρισμένο πρότυπο “Ασφάλειας των Πληροφοριών” ISO/IEC 27001:2013 για την ανάπτυξη, λειτουργία και διαχείριση υπολογιστικών και δικτυακών υποδομών και υπηρεσιών, καθώς και για τη διαχείριση και λειτουργία των Data Centers που διαθέτει, η ΕΔΥΤΕ Α.Ε. χρησιμοποιεί σήμερα τις καλύτερες πρακτικές ασφάλειας για την προστασία των συστημάτων της.
Για την ΕΔΥΤΕ Α.Ε. η ασφάλεια,  η εμπιστευτικότητα, η ακεραιότητα και η διαθεσιμότητα- των δεδομένων που διαχειρίζεται αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα. Οι υπηρεσίες που αναπτύσσει, αξιολογούνται συνεχώς έτσι ώστε να είναι ευθυγραμμισμένες με τις απαιτήσεις ασφαλείας των διεθνών προτύπων.
Το Σύστημα Διαχείρισης Ασφάλειας Πληροφοριών (ISMS) του GRNET έχει πιστοποιηθεί από τον διαπιστευμένο φορέα πιστοποιήσεων, EUROCERT A.E.